advertentie VEMO Lease top

Wethouder Albert Abee werd voor het blok gezet.

Geen vertrouwenskwestie in raad Westland doordat stemmen staken

Doordat de stemmen over een motie staakten (18-18) is een vertrouwenskwestie tussen de Westlandse gemeenteraad en het college van B en W dinsdagavond uitgebleven.

De strekking van die motie was om surfschool Westbeach aan de kust bij Monster de status van (tiende) strandpaviljoen te bezorgen. Het college van B en W had eerder bij monde van wethouder Albert Abee aangegeven, dat het daaraan niet wil meewerken en negen het maximum blijft vinden.

De wethouder werd voorafgaand aan de stemming door de indieners van de motie voor het blok gezet. Als hij niet van plan zou zijn de motie uit te voeren, moest hij het maar direct na de stemming zeggen. Daarop vroeg Abee een schorsing van de vergadering aan voor intern beraad in het college. Na terugkeer ontried Abee de motie.

Als gevolg van drie afwezige raadsleden tijdens de stemming werd de uitkomst nu 18-18 en moet er daardoor op de volgende raadsvergadering opnieuw over deze motie worden gestemd. De voorstemmers waren Westland Verstandig, GBW, VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden: CDA, LPF en ChristenUnie-SGP.
       
Zelfde motie als vorig jaar
Het ging in feite om dezelfde motie die een jaar geleden (21 mei 2019) een bijna unanieme steun verkreeg (alleen CU-SGP was tegen). De overgrote meerderheid van de raad voelde zich destijds dermate verantwoordelijk voor de gewekte verwachtingen bij Westbeach dat een strandpaviljoenvergunning er zou moeten komen.

In mei vorig jaar behoorden ook de fracties van CDA en LPF nog tot de voorstemmers. Dat waren ze nu niet, mede omdat zij vinden dat de betrokken ondernemer zich niet aan gemaakte afspraken zou hebben gehouden. Maar de LPF wilde eigenlijk, net als de VVD, de stemming uitstellen tot een volgende vergadering, maar daar voelden de indieners niet voor.

Burgemeester Arends vertelde dat het college vorig jaar zomer enkele strijdige activiteiten heeft gedoogd, omdat de uitbater van Westbeach duidelijk kon maken dat zijn voortbestaan van het doorgaan van een aantal festiviteiten afhing. Besloten werd om aangekondigde dwangsommen niet vóór 1 september op te leggen. Daarna is er volgens de burgemeester zowel op 28 september als op een dag in oktober opnieuw in strijd met de regels gehandeld door Westbeach.

Laat je reactie achter