advertentie VEMO Lease top

WOS

Gemeente en Vestia wijzen naar elkaar als het gaat om 'De Fuut'

De gemeente Westland en woningcorporatie Vestia wijzen vooral naar elkaar, als het gaat om het aanpakken van overlast door jongeren in en om flatgebouw De Fuut in Honselersdijk.

Dit komt naar voren uit de raadscommissie Bestuur van donderdagavond en de (gevraagde) reactie van Vestia op vrijdagmiddag. Begin vorige week is veel commotie ontstaan over de actuele overlastsituatie bij De Fuut. Drie fracties uit de Westlandse gemeenteraad sprongen er bovenop.

"Wat je daar ervaart, is diep triest. Het leefgenot van deze mensen gaat naar de knoppen", stelt Remmert Keizer van de fractie van Gemeentebelang Westland na een bezoek aan de flat eerder deze week. Zijn fractie en die van de LPF en Westland Verstandig hadden rondvragen ingediend voor de commissievergadering van gisteravond.

Volgens Keizer proberen de bewoners op allerlei manieren in contact te komen met Vestia, maar wil dit nog niet lukken. Burgemeester Bouke Arends zegt het zelfde probleem te hebben. "Ik heb - in het licht van ook andere situaties - Vestia enige tijd geleden al uitgenodigd voor een overleg, omdat ik vind dat Vestia haar verantwoordelijkheid niet neemt en dat afschuift op de overheid. Ik vind dat Vestia veel meer moet doen aan het garanderen van het woongenot. Maar het valt nog niet mee, ook niet voor een burgemeester van Westland, om iemand van Vestia te kunnen spreken", verklaarde Arends.

Onbereikbaar?
Om een reactie gevraagd, stelt Vestia: "Wij herkennen ons niet in het beeld dat de burgemeester schetst over het onbereikbaar zijn van onze organisatie of het niet nemen van onze verantwoordelijkheid." De corporatie vervolgt: "De afgelopen twee weken hebben we contact gehad met de bewonerscommissie en hierdoor hebben we beter zicht op de problematiek."

En hoe beoordeelt Vestia de actuele situatie? "De problematiek is complex, omdat de overlast wordt veroorzaakt door jongeren die veelal zelf niet in de flat wonen. Daarom is het volgens ons ook een zaak van de gemeente, de politie en van jongerenwerk. De overlastgevers zijn jongeren en die huren dus niet zelfstandig in het woongebouw. Dat betekent dat wij geen dossier tegen hen kunnen opbouwen (zoals wij normaal doen bij huurders die overlast geven) om een gerechtelijke procedure te starten. Als er toch een relatie is met een huurder uit de flat, dan spreken we diegene hier op aan", aldus Vestia.

Gesprek met Arends
De bewoners willen graag in gesprek met de burgemeester. Zij hebben die wens kenbaar gemaakt bij gemeenteraadsleden die deze week een bezoek aan het complex hebben gebracht. Arends staat open voor een gesprek met de bewonerscommissie.  "Maar ze hebben mij tot op heden niet benaderd", zei hij gisteravond.

En hoe staat Vestia er nu in? "Wij zijn vanzelfsprekend bereid tot meedenken en het delen van informatie en zorgen voor duidelijke communicatie naar de bewoners van de Fuut. We zien graag de uitnodiging van de gemeente tegemoet om hierover in overleg te treden."

Laat je reactie achter