advertentie VEMO Lease top

WOS

Gemeenten: controle 'op maat' van coronabewijs

De gemeenten in de Veiligheidsregio Haaglanden willen afspraken op maat maken met ondernemers, die vanaf zaterdag verplicht zijn om bezoekers een coronatoegangsbewijs te vragen.

Het geld dat ze van het kabinet krijgen voor de handhaving, wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal. Dat geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle.

Er zal op dezelfde manier worden gehandhaafd als in de afgelopen vijftien maanden in de coronacrisis, zo heeft de Veiligheidsregio laten weten. Uitgangspunt daarbij is dat het de verantwoordelijkheid van ondernemers, instellingen en bezoekers is om het coronabewijs te hanteren. In de meeste gemeenten zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Ook daarbij zal bij overtredingen niet direct boete worden opgelegd. Er zal eerst een gesprek worden aangegaan met de ondernemer en worden gewaarschuwd. Pas als dat niet tot resultaat leidt, zullen sancties volgen. Vanzelfsprekend wordt bij excessen opgetreden, aldus de Veiligheidsregio.

Laat je reactie achter