advertentie VEMO Lease top

WOS

Gemeenten in ongelijk gesteld in Vestia-zaak

De ruimte die woningcorporatie Vestia eind 2017 heeft gekregen om een deel van haar woningen van de sociale sector naar de vrije sector over te hevelen, was acceptabel.

Dat vindt de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, die vandaag een uitspraak heeft gedaan.  Zes gemeenten, waaronder Westland, waren eind vorig jaar in beroep gegaan tegen een uitspraak van de Haagse rechtbank van 13 november 2019. Deze rechtbank had zich achter de desbetreffende beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken opgesteld.

Vestia zit in ernstige financiële problemen en moet saneren. In het kader daarvan wil de corporatie huurwoningen 'liberaliseren': deze woningen worden dan van de sociale sector overgeheveld naar de vrije sector. De zes gemeenten, naast Westland ook Pijnacker-Nootdorp, Barendrecht, Zuidplas, Brielle en Bergeijk, vinden dat de vastgestelde overheveling niet ineens maar 'druppelgewijs' moet plaatsvinden, omdat ze dan meer sociaal maatwerk kunnen leveren.

Vestia werd gevraagd te onderzoeken of en hoe nader tegemoet kon worden gekomen aan de wensen van de gemeenten. In haar opdracht heeft onderzoeksbureau Rigo lokale situaties en oplossingsrichtingen bekeken, waaronder de mogelijkheden van andere aanwezige woningcorporaties om portefeuilles van Vestia over te nemen.

Vervolgens is een proces in gang gezet waarin de betrokken gemeenten proberen het lokale woningenbezit van Vestia over te dragen aan andere corporaties.

Laat je reactie achter