advertentie KBITE

Bas Booister

Gemeenten langs Hoekse Lijn brengen gezamenlijk kansen in beeld

De gemeenten langs de Hoekse Lijn presenteren binnenkort een onderzoek naar kansen en mogelijkheden op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid en voorzieningen.

Dat blijkt uit een raadsbrief van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Bureau De Zwarte Hond heeft in opdracht van de betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een ontwikkelvisie voor de gebieden rond de Hoekse Lijn gemaakt. De Maassluise wethouder Sjoerd Kuiper heeft de leiding over het project.

Met het onderzoek krijgen de zes betrokken overheden meer inzicht in elkaars ambities en plannen. De verwachting is dat meer op elkaar afgestemde plannen kansrijker zijn om te realiseren. De gemeenten hebben al diverse ruimtelijke plannen en zien kansen voor verdere ontwikkeling, zo valt te lezen in de brief. Met een regionaal ontwikkelplan kan gezamenlijk worden opgetrokken richting het Rijk, de Europese Unie, kenniscentra en marktpartijen.

Eind  dit jaar wil de projectgroep, dat de naam Hoekse Lijn Partners heeft aangenomen, een digitale informatiesessie organiseren. Op dat moment worden de raden (en de gebiedscommissie Hoek van Holland) van de vier betrokken gemeenten, en de statenleden van de provincie Zuid-Holland meegenomen in dit ontwikkelplan van de Hoekse Lijn.

Laat je reactie achter