advertentie VEMO Lease top

WOS

'Gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor verkeersveiligheid'

De gemeenten in onze regio zien de verkeersveiligheid rond basisscholen als een belangrijk thema en nemen waar mogelijk maatregelen. Dat zeggen verkeerswethouders van Westland, Midden-Delfland en Maassluis in reactie op het onderzoek van de WOS. Maar volgens hen is verkeersveiligheid geen verantwoordelijkheid die de gemeente alléén moet dragen.

De gemeenten zelf zetten vooral in op fysieke maatregelen en gedragsbeïnvloeding. "Voorbeelden van fysieke maatregelen zijn het inrichten van schoolzones, instellen van parkeerverboden en kiss&ride zones", zegt de Westlandse wethouder Pieter Varekamp. En Hans Horlings (Midden-Delfland): "Wij streven altijd bij elke locatie naar een voldoende veilige situatie."

Maar zegt Horlings: "Vaak is het niet de infrastructuur, maar het gedrag van mensen. Kinderen worden met de auto naar school gebracht, men wil het liefst zo dicht mogelijk bij de school parkeren/de kinderen afzetten. Ouders moeten het goede voorbeeld geven, met het kind oefenen, zorgen voor een veilige fiets en veilige beveiligingsmiddelen en zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan."

Fred Voskamp van Maassluis daarover: "Het zou de verkeersveiligheid rond scholen goed doen als ouders hun kinderen niet met de auto naar school brengen, maar lopend of met de fiets. Daarvoor is een gedragsverandering bij de ouders nodig."

Westland communiceert dan ook jaarlijks over de voordelen van het lopend of met de fiets wegbrengen. Maassluis en Midden-Delfland ondersteunen acties en campagnes vanuit de scholen of andere partijen waarbij ouders worden gestimuleerd om niet met de auto naar school te komen.

Schoolomgeving Midden-Delfland ‘voldoende veilig’
In Midden-Delfland zijn de situaties rond de scholen 'voldoende veilig', vindt Horlings "In de periode 2014 t/m 2019 zijn geen ongevallen geregistreerd in de straten rondom scholen tijdens schooltijden." Dat betekent echter niet dat er geen maatregelen meer mogelijk zijn. "Als scholen een probleem melden gaan we altijd met ze in contact. We bekijken samen wat nodig en wenselijk is."
Die lijn wordt ook in Westland gehanteerd. Daarbij moet aangetekend worden, dat een maatregel niet van de ene op de andere dag genomen kan worden. "Hierbij is het belangrijk om te zien of potentiële oplossingen geen ongewenste neveneffecten veroorzaken. Voor gewenste maatregelen moet budget vrijgemaakt worden en de werkzaamheden moeten ingepland worden. Er gaat dus tijd overheen voordat op een zorgvuldige manier aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in de fysieke omgeving."

Kiss&ride-zone
Een van de maatregelen die scholen graag zouden zien is de aanleg van een kiss&ride-zone. Een strook waar ouders hun kinderen snel kunnen afzetten, waarna ze weer wegrijden. Westland is positief over deze maatregelen heeft er zelfs al een aantal aangelegd. "Of een kiss&ride zone gewenst is of passend is verschilt per situatie. Dit is maatwerk. Waar een kiss&ride zone een oplossing lijkt te zijn, wordt deze gerealiseerd."

Midden-Delfland en Maassluis zien daar minder heil in. “Dit kan een nuttig middel zijn. Maar onze ervaring in Den Hoorn heeft aangetoond dat dit niet altijd zo is. Deze is weer opgeheven in samenspraak met de school”, zegt Horlings. Voskamp: "De aanleg van kortparkeren kan in bepaalde situaties een uitkomst zijn. In de praktijk blijkt handhaving vaak lastig omdat buurtbewoners er langdurig gaan parkeren."

Handhaven
Een eventuele ultieme maatregel is voor scholen dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) foutparkeerders controleren en waar nodig beboeten. In beide gemeenten gebeurt dit al af en toe. "Er zijn echter dermate veel basisscholen in het Westland (en dan hebben we het nog niet over andere handhavingsvraagstukken) dat het voor de boa’s qua capaciteit niet te doen is om op regelmatige basis bij elke school aanwezig te zijn", zegt Varekamp.

Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter