advertentie VEMO Lease top

WOS

Gemeenten willen Amerikaanse rivierkreeften aanpakken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit actie gaat ondernemen tegen de Amerikaanse rivierkreeften.

Een motie daarover is door bijna alle gemeenten aangenomen: 98 procent stemde voor. Eigenlijk hoort de Amerikaanse rivierkreeft niet thuis in Nederland, maar de dieren komen hier veel voor. Ook in onze regio zitten ze in veel sloten. Het dier beschadigt waterplanten, verdrijft vissoorten en er zou sprake zijn van besmettingsgevaar door een schimmel die ze bij zich dragen.

De kreeften tasten bovendien de bebouwde omgeving aan. Zo veroorzaken ze grote schade aan waterkeringen. Er is wel geprobeerd om te vissen op de rivierkreeften, maar dat is geen structurele oplossing. De dieren planten zich erg snel voort. Bovendien heeft de kreeft nauwelijks of geen natuurlijke vijanden. De gemeenten vragen om een taskforce voor het eind van het jaar. In zo'n rivierkreeften-taskforce moeten ook de Unie van Waterschappen, andere getroffen gemeenten, experts en bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit meedoen.

Laat je reactie achter