advertentie VEMO Lease top

Koningshof

Gemeenten willen gebruik maken van provinciale noodsteun voor culturele sector

Alle gemeenten in onze regio zeggen desgevraagd gebruik te willen maken van de noodsteun voor de culturele sector van de provincie Zuid-Holland.

De steun is bedoeld voor Zuid-Hollandse gemeenten met minder dan 150.000 inwoners. Gemeentes kunnen binnenkort een subsidie aanvragen voor het ondersteunen van hun vitale cultuurinstellingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Er is in totaal drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de noodsteun. Eerder stuurden vijftien Zuid-Hollandse gemeenten al een brandbrief aan de provincie hierover.

Het maximumbedrag dat  gemeenten kunnen aanvragen, is gekoppeld aan het inwoneraantal van de gemeente. Het is aan de gemeente dit geld te verdelen onder de culturele instellingen. Voor de provincie is het wel belangrijk dat gemeenten ook zelf direct of indirect bijdragen aan de instellingen. Bovendien moeten de te steunen cultuurinstellingen de diversiteit en inclusiviteit van cultuur in de gemeenten in stand houden.

Er zijn dit jaar twee subsidie-aanvraagperiodes, waarvan de eerste tussen 25 september  en 2 oktober. Van 2 november tot en met 9 november  kan nogmaals een aanvraag worden gedaan, waarbij het resterende bedrag naar rato wordt verdeeld. De gemeenten kunnen hierbij niet meer dan 75 procent van het bedrag aanvragen dat na de eerste aanvraag is ontvangen.

Laat je reactie achter