advertentie VEMO Lease top

Gladheid op station langs Hoekse Lijn wordt aangepakt

De gladheid die bij regen ontstaat op de perrons van stations langs de Hoekse Lijn wordt aangepakt.

Bij de gladde perrons worden de tijdelijke matten vervangen door een definitieve oplossing, waarbij op de kritische plekken een ruwe strip in de houten planken wordt aangebracht. Op dit moment stemt het projectteam dat af met de RET, zo meldt wethouder Arjan van Gils in een brief aan de gemeenteraad.

Ook wordt er binnenkort gestart met aanpassingen aan de abri’s op de middenperrons, om inregenen vanaf de achterzijde te voorkomen. Voor de Abri’s op de zijperrons wordt een proef uitgevoerd, waarbij het water niet meer van achteren naar binnen komt, en waarbij het open karakter gewaarborgd blijft.

Metro aan zee
De aanbestedingsprocedure voor verlenging van de Hoekse Lijn verloopt voorspoedig. In juni zijn alle vragen van partijen behandeld. Eind juni zijn volgens planning de inschrijvingen binnengekomen. De maanden juli en augustus worden benut voor de beoordeling van de inschrijvingen, de voorlopige gunning en de wettelijke proceduretijd, zodat de gemeente aan het eind van de zomer tot gunning over kan gaan. De werkzaamheden kunnen dan in september/oktober starten, afhankelijk van de werkplanning van de betreffende aannemer.

Laat je reactie achter