advertentie KBITE

WOS

Groen licht voor begroting Midden-Delfland

De gemeenteraad van Midden-Delfland is vanavond unaniem akkoord gegaan met de programmabegroting voor de jaren 2023-2026.

Midden-Delfland staat er financieel gezien goed voor. De komende jaren is er structureel sprake van een positief begrotingssaldo. Desondanks liggen er nog wel onzekerheden in het vooruitzicht, zoals de gevolgen van de energiecrisis en mogelijk dalende inkomsten vanuit het gemeentefonds.

Het college van B en W heeft in deze begroting geen nieuw beleid opgenomen, er staan alleen noodzakelijke en onvermijdelijke uitgavenstijgingen in. De financiële ruimte die er wel is, wordt later ingevuld. De gemeenteraad kreeg hiervoor een keuzelijst met meerdere voorstellen voor 'incidentele' investeringen.
Die lijst leidde vanavond overigens wel tot kritiek, met name vanuit de fracties van VVD en OGP. Volgens hen bevat de lijst veel onderdelen die de gemeente sowieso moet uitvoeren. "Immers, wij moeten gewoon aan de slag met de Omgevingswet, de energietransitie, en de woningbouw. Al deze zaken vragen geld en personeel. Ze nu laten liggen leidt hoogstwaarschijnlijk tot hogere kosten verderop in het proces", zei VVD-fractievoorzitter Jacob van der Eijk.

De keuzes van de raad worden in december verwerkt, maar voor OGP werkt dit niet. "Wij zien graag een complete begroting waarin staat hoe we voor het komende jaar met realistische aannames aan het werk gaan en willen niet vervallen in een soort van mini-algemene beschouwingen elke keer dat er in 2023 een periodieke begrotingswijziging op de agenda staat. De systematiek met een 'kale begroting' en een keuzelijst geeft wat ons betreft voor nu geen voldoende beeld van wat we nu daadwerkelijk in 2023 gaan doen", aldus fractieleider Jakob Jongsma.

De partijen wensten om vanaf volgend jaar, zoals eigenlijk al in 2019 was toegezegd, voor de zomer een kadernota te ontvangen. Zo kan de raad voor het opstellen van de begroting al wensen doorgeven. Wethouder Frank ten Have liet weten dat dit voor 2023 inderdaad de planning is.

Lokale lasten gemiddeld gelijk

De woonlasten voor inwoners van Midden-Delfland blijven volgend jaar, gemiddeld genomen, gelijk. Het tarief voor de rioolheffing blijft onveranderd (209,40 euro), terwijl de afvalstoffenheffing met 4 procent omlaag gaat (naar 259,20 euro voor een eenpersoonshuishouden en 343,90 euro voor een meerpersoonshuishouden). De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt in de begroting wel: met 3 procent (457,32 euro bij een WOZ-waarde van 418.000 euro).

Moties

Tijdens de begrotingsbehandeling worden altijd veel moties ingediend. Dit is vaak een oproep van een of meerdere fracties aan het college om ergens nieuw beleid voor te ontwikkelen of om iets te onderzoeken.

Vanavond dienden de fracties in totaal negen moties in, met onderwerpen als 'afspraken over woningbouw' en 'vangnet voor verenigingen met stijgende energiekosten'. Eén motie werd, op aanraden van de burgemeester, teruggetrokken. Deze ging over een wekelijkse gemeenteraadsrubriek in de lokale huis-aan-huiskrant.

Laat je reactie achter

100.000 kilo aardappelen en peen voor voedselbanken: 'Dat is goud'
VOEDSELBANKEN

100.000 kilo aardappelen en peen voor voedselbanken: 'Dat is goud'

VOEDSELBANKEN

100.000 kilo aardappelen en peen voor voedselbanken: 'Dat is goud'

Deze week kreeg de Groente & Fruitbrigade uit Poeldijk een mooie donatie: 100.000 kilo aardappelen en peen. De stichting verzamelt groente en fruit om deze vervolgens te bezorgen bij voedselbanken in het hele land.

Westlandse  bloemen op Sint Pietersplein
EEN ZEGEN

Westlandse bloemen op Sint Pietersplein

Ook dit jaar zijn er voldoende sponsors om de Nederlandse bloemdecoraties voor de Paasmis in Rome te realiseren. Westlandse veredelaar Evanthia uit Monster en Kwekerij Bos Bloemen uit 's-Gravenzande sponsoren 1.500 bloemen (celosia's) voor de bloemdecoraties.

Woningbrand in Wateringen
112

Woningbrand in Wateringen

In een woning aan de Noordweg in Wateringen is dinsdagmiddag brand ontstaan.

Nieuwe kans Westland voor NK Tegelwippen
VERGROENING

Nieuwe kans Westland voor NK Tegelwippen

Westland gaat met zo'n 150 Nederlandse gemeenten opnieuw de strijd aan om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

Zwembad moet misschien sluiten, 700 leerlingen voeren actie
PROTEST

Zwembad moet misschien sluiten, 700 leerlingen voeren actie

Honderden basisschoolleerlingen voeren dinsdagochtend actie om buitenzwembad de Waterman in Wateringen open te houden.

Sparries, ze zijn er weer!
'WITTE GOUD'

Sparries, ze zijn er weer!

'Echte' Westlanders weten het: naast de arepolle (aardappelen), arebeien (aardbeien) en alebessen (aalbessen) kennen we ook de sparries, oftewel asperges in het Westlands. En ze zijn er weer!

Nieuwe kans Westland voor NK Tegelwippen
VERGROENING

Nieuwe kans Westland voor NK Tegelwippen

Westland gaat met zo'n 150 Nederlandse gemeenten opnieuw de strijd aan om de Nederlandse tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen.

Zwembad moet misschien sluiten, 700 leerlingen voeren actie
PROTEST

Zwembad moet misschien sluiten, 700 leerlingen voeren actie

Honderden basisschoolleerlingen voeren dinsdagochtend actie om buitenzwembad de Waterman in Wateringen open te houden.

Sparries, ze zijn er weer!
'WITTE GOUD'

Sparries, ze zijn er weer!

'Echte' Westlanders weten het: naast de arepolle (aardappelen), arebeien (aardbeien) en alebessen (aalbessen) kennen we ook de sparries, oftewel asperges in het Westlands. En ze zijn er weer!