advertentie Banner WOS

Wonen op de Zuidhoorn. Gemeente Midden-Delfland

Groen licht voor twee woningbouwprojecten in Midden-Delfland

De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft vanavond groen licht gegeven voor twee (kleine) woningbouwprojecten.

Het gaat om de projecten Wonen op de Zuidhoorn aan de Tramkade in Den Hoorn en 'De Scheepswerf' aan de Zwethkade-zuid in Schipluiden.

Binnen Wonen op de Zuidhoorn worden twee grondgebonden woningen en vier appartementen gebouwd. Er was wel veel kritiek op het plan: zo is de huidige verkeerssituatie bij de te bouwen woningen onveilig en is daar nog geen oplossing voor. Daarnaast gaf wethouder Renzen aan dat er - tegen de normale gang van zaken in - met de initiatiefnemer, ondernemer Benfried, geen afspraken zijn gemaakt over sociale woningbouw in het plan. Volgens de wethouder had dat te maken met het feit dat er een lang onderhandelingstraject aan vooraf ging, waarin meerdere aspecten werden behandeld. Daaronder bevond zich ook de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Vooral de oppositiepartijen maakten zich over beide onderdelen boos. Fractieleiders Ed Roeling (Mijn Partij) en Ellen Snethlage (PvdA) spraken zelfs over 'onbehoorlijk bestuur' en stemden, samen met D66 en ChristenUnie tegen.
CDA-fractievoorzitter Rob Zwaard noemde het een 'vervelende situatie', maar stemde wel in. "Het zou in onze optiek van onbehoorlijk bestuur getuigen als wij op deze afspraken terug gaan komen, maar het moet geen tweede keer gebeuren." De overige coalitiepartijen OGP en VVD schaarden zich hierachter. Daarmee kon het voorstel met 11 stemmen voor en 6 tegen worden aangenomen.

De Scheepswerf

Het voormalige restaurant De Scheepswerf aan de Zwethkade-zuid in Schipluiden mag van de gemeenteraad worden omgebouwd tot woonhuis en de naastgelegen bedrijfswoning krijgt de status van 'gewone woning'. Bovendien kan er op het tussenliggende stuk, wat nu een parkeerplaats en een schuur is, nog een huis worden gebouwd. Overigens zijn alle woningen in de prijsklasse van boven de 400.000 euro.

Een restaurant exploiteren op deze locatie bleek niet meer haalbaar. "De eigenaren hebben in 27 jaar met meerdere exploitanten geprobeerd hier een goedlopende horecavoorziening te realiseren, maar dat is elke keer mislukt", zei wethouder Smit.

Alleen de fractie Mijn Partij stemde tegen het voorstel. Die partij had liever gezien dat het college voorwaarden had gesteld aan de bestemmingsplanwijziging, nu er horeca wordt onttrokken. "Kunnen ze bijvoorbeeld iets doen in de recreatiesfeer? Dat is niet gebeurd", aldus de fractie,

Woonagenda met jaar 'verlengd'

Verder ging de raad in meerderheid akkoord met het verlengen van de Woonagenda tot en met 2022. In dit document staan in grote lijnen de ambities van de gemeente beschreven als het gaat om woningbouw. De oude Woonagenda liep tot eind 2020, maar volgens het college is de beschreven visie niet veranderd.

Aanvankelijk was tijdens de commissiebehandeling twee weken geleden het voorstel om de Woonagenda te laten doorlopen tot en met 2025, maar een groot aantal fracties liet toen al blijken na de verkiezingen van maart volgend jaar opnieuw het woonbeleid te willen bespreken. Daarop werd het voorstel in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering aangepast.

Wel is het college via een motie opgeroepen om te kijken welke (creatieve) initiatieven er in andere gemeenten spelen op het gebied van woningbouw en te onderzoeken of die ook in Midden-Delfland inzetbaar zijn. Wethouder Renzen zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

Laat je reactie achter

TV-tak WOS bestaat 25 jaar
JUBILEUM

TV-tak WOS bestaat 25 jaar

JUBILEUM

TV-tak WOS bestaat 25 jaar

De tv-tak van de WOS bestaat dit jaar 25 jaar. Vaste uitzendingen begonnen in oktober 1997 met een weekoverzicht van het nieuws.

Met auto ondersteboven in sloot langs Middenzwet in Wateringen
VERKEERSONGELUK

Met auto ondersteboven in sloot langs Middenzwet in Wateringen

Een automobiliste is maandagmiddag met haar wagen ondersteboven in een sloot langs de Middenzwet in Wateringen terechtgekomen.

Nieuw gedeelte Prinsenbos eind deze week klaar
NATUURGEBIED

Nieuw gedeelte Prinsenbos eind deze week klaar

Wie een rondje door het Prinsenbos in Naaldwijk loopt, ziet dat de uitbreiding in volle gang is. Er liggen al nieuwe wandelpaden, twee bruggetjes, een oeverzwaluwwand en natuurvriendelijke oevers.

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting
CORPORATIES

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting

Woningcorporaties Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting gaan toch niet fuseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen
LOONSTEUN

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen

Van alle bedrijven in onze regio die ten tijde van de eerste NOW-regeling financiële steun van de regering ontvingen, moeten er 581 het volledige bedrag terugbetalen.

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting
CORPORATIES

Geen fusie tussen Wonen Wateringen en Wassenaarsche Bouwstichting

Woningcorporaties Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting gaan toch niet fuseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Wassenaarsche Bouwstichting.

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen
LOONSTEUN

Honderden bedrijven in regio moeten NOW-gelden terugbetalen

Van alle bedrijven in onze regio die ten tijde van de eerste NOW-regeling financiële steun van de regering ontvingen, moeten er 581 het volledige bedrag terugbetalen.

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 27: Yannick Rolvink naar finale discuswerpen

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.