advertentie Boekestijn

Groenvisie: Westland moet groener

De gemeente Westland wil als eerste in Kwintsheul, Maasdijk en Honselersdijk op innovatieve wijze de woonomgeving vergroenen.

Deze dorpen hebben het minste oppervlak groen per huishouding van alle kernen in de gemeente èn geen recreatie-/natuurgebied op fietsafstand. Bij de vergroening moet gedacht worden aan geveltuinen, vergroende lantaarnpalen, aanleg van een buurtpark en brede stoepen vervangen door groen. Ook wil de gemeente bewoners helpen als ze bijvoorbeeld buurtgroen willen adopteren. Dat staat in de concept-Groenvisie die vanavond in de raadscommissie Ruimte wordt besproken. 

Daarnaast zullen er in de drie dorpen meer bomen worden geplant, omdat juist daar te weinig verkoeling is door gebrek aan bomen. Er wordt gedacht aan 200 bomen in wat een 'bomenoffensief' wordt genoemd. Daarbij zal kritisch naar groeiplaatsomstandigheden worden gekeken om de levensduur van de bomen te vergroten. Tegelijkertijd krijgen de bewoners een boom geschonken, met verzorgingstips voor het beheer en het onderhoud.

Verder gaan er in de drie dorpen ook nog proeven van start in specifieke wijken. Daarbij denkt het college aan proeven met klimaatmaatregelen in de nieuwbouwlocatie De Driesprong in Kwintsheul, in Maasdijk wil de gemeente met bewoners kijken naar de realisatie van een Tiny Forest. In de burgemeesterswijk in Honselersdijk komen waarschijnlijk maatregelen rond de waterbalans en bergingsopgave. De exacte maatregelen volgen in de uitwerking als de gemeenteraad de Groenvisie goedkeurt.

Ambitieus plan

De acties in de drie dorpen zijn het begin van een ambitieus plan om heel Westland groener te maken. Het roer moet om, schrijft wethouder Leen Snijders in 'Groen, doen wat nodig is', het concept Groenvisie dat naar de gemeenteraad is gestuurd. "Onze uitgangspunten zijn het realiseren van 50 m2 groen per nieuwbouwwoning, het realiseren van groenblauwe verbindingen, het implementeren van groen-inclusief bouwen én een extra vierkante meter groen per bestaande woning." 

Extra groen in de bestaande bebouwing is geen overbodige luxe, zo blijkt uit de nota. Waar Naaldwijk en Wateringen over respectievelijk 43 en 35 m2 groen per woning beschikken, zijn Ter Heijde (10m2/woning), Heenweg (15m2/woning), Kwintsheul (16m2/woning) en Maasdijk (18m2/woning) heel wat kariger bedeeld. Het uiteindelijke doel is in 2040 bijna 6 hectare meer groen aan te leggen. De buurtvergroeningsprojecten zullen jaarlijks geëvalueerd worden en dan als voorbeeld dienen voor acties in andere kernen.

In de Groenvisie worden nog meer acties genoemd om de gemeente groener te maken: de aanleg van natuurlijke oevers en van 'tiny forests', het vergroenen van tijdelijk braakliggende terreinen en het aanleggen van recreatieve routes ('ommetjes') dicht bij huis. Als de Groenvisie door de raad wordt vastgesteld, moet er nog wel geld voor de uitvoering op tafel komen. Alleen al de kosten voor de extra m2 groen per woning worden tot 2040 op tussen de 9,5 en 13,5 miljoen euro geschat. De proeven in Kwintsheul, Maasdijk en Honselersdijk kosten naar verwachting ruim 350.000 euro. Daar zal in de Voorjaarsnota in 2022 dekking voor moeten worden gevonden, zo staat in de Groenvisie.

Laat je reactie achter