advertentie KBITE

WOS

Groep 3 en 8 van De Hofvilla gewoon naar school

Terwijl alle kinderen thuis van achter een beeldscherm onderwijs op afstand krijgen óf in de noodopvang verblijven, gaan 130 leerlingen uit groep 3 en 8 van basisschool De Hofvilla in Wateringen wel gewoon naar school.

Directrice Mieke Hopmans zegt: "De groepen 3 en 8 hebben we aangemeld als kwetsbare groep. Zij kunnen vanuit huis niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben."

''Fijn jullie vandaag allemaal weer op school te zien," begroet Christine Reebergen, juf van groep 3, na vijf weken lockdown, vandaag haar klas. "Vandaag gaan we gewoon weer in dit lokaal rekenen en lezen." Vooral dat laatste is dé reden dat de drie groepen 3 van De Hofvilla vanaf vandaag gewoon weer naar school mogen komen. "We hebben na de eerste golf als school aan een onderzoek meegedaan," legt directrice Mieke Hopmans uit. "Daaruit bleek echt dat er thuis gewoon heel weinig gelezen wordt. En dat is voor deze kinderen juist zo belangrijk."

"Leerachterstand vind ik een naar woord," gaat ze verder. "'Het is meer ter voorkoming van. Ze zitten  in de opstartfase, hebben net drie maanden leesonderwijs gehad. Hoe hard ouders ook hun best doen, ze kunnen niet de resultaten bereiken, die de leerlingen halen met fysiek naar school te gaan. We willen, als de lockdown voorbij is, dat leerlingen gewoon verder kunnen waar ze gebleven zijn."

Niet alleen groep 3, ook groep 8 gaat gewoon naar school. "Daar zijn we direct mee begonnen na de kerstvakantie. De groep 8-leerlingen hebben in groep 7 ook al twee maanden gemist. Door hen weer twee maanden te laten missen, worden ze echt onvoldoende op het voorgezet onderwijs voorbereid." De directrice  vindt dat ze zich volledig aan de coronamaatregelen houdt. "Kwetsbare groepen mogen nu eenmaal naar school komen. Groep 3'ers en 8'ers behoren daar gewoon toe." De directrice heeft het besluit in goed overleg met overkoepelend schoolbestuur WSKO gemaakt. "Daarnaast werken we in shifts. We hebben in totaal drie groepen 3 en twee groepen 8. Al die klassen zijn in tweeën verdeeld. De ene helft komt 's ochtends, de andere helft 's middags. Ook hebben we verschillende in- en uitgangen. Zo kunnen we ook de anderhalve meter goed waarborgen."

Afweging

Maar als elke school vijf klassen tóch naar school laat gaan, verdwijnt dan niet het hele idee achter de lockdown om zoveel mogelijk vervoersbewegingen van ouders die kinderen naar school brengen en halen te beperken?  Hopmans: "De groep 8-leerlingen komen zelfstandig naar school. Maar wat betreft groep 3 kan ik niet ontkennen dat er meer beweging ontstaat. Daarin maken wij als school dan net een andere afweging. Voor ons staat de ontwikkeling van de leerlingen voorop. We willen er als school alles aangedaan hebben om het beste uit hen te halen."

De ouders van de leerlingen lijken het er in elk geval mee eens, zegt de directrice.  "In groep 8 is honderd procent opkomst. In groep 3 zijn er een paar zieken, maar dat vind ik wat anders. In totaal heeft maar één ouder echt fel bezwaar gemaakt." De vader van Thijs uit groep 3 is blij dat zijn zoon weer naar school mag. "Wij kunnen hem wel helpen, maar niet continu de tijd geven die hij op school wel krijgt. Ik vind het voor het leren lezen en schrijven wel erg fijn." Ook de leerlingen zelf zijn over het algemeen blij. "Je ziet je klasgenoten, dat is gezellig," zegt Jim uit groep 8. "Maar soms ben ik wel jaloers op mijn broertje, die hoeft thuis veel minder te doen."

Uit verschillende onderzoeken na de vorige lockdown van zowel de Cito als de universiteit van Maastricht blijkt inderdaad dat de groep 3-leerlingen het op alle vlakken zwaar te verduren hadden. Voor technisch lezen (zoveel mogelijk woordjes lezen in drie minuten) liepen de kinderen in juni bijvoorbeeld zo’n anderhalve maand achter. Ook bij rekenen scoorden de groep 3’ers flink lager dan normaal.

Andere scholen en koepels kijken argwanend naar de Hofvilla. "Groep 3 is inderdaad een hele gevoelig groep," bevestigt Ewald van Vliet, voorzitter van Lucas Onderwijs in Den Haag. "Zeker bij dat leesproces, waarbij leerlingen letters en klanken gaan verbinden. Dat proces begint meestal precies na de kerstvakantie, en ja: elke dag die je mist, is er één. Dus ik snap deze keuze vanuit het leerproces, maar niet vanuit de besmettingscijfers. We zitten in een crisis, die we ook als onderwijs collectief te lijf moeten gaan. Stel dat iedereen groep 3 en 8 naar school laat gaan, dan ben je niet bezig met het besmettingsrisico verlagen. We moeten één lijn trekken, en straks kijken hoe we met herstelprogramma's de leerachterstanden gaan opvangen."

Laat je reactie achter