advertentie Boekestijn

Illustratie nieuwe huizen website Bouhuisen

Grond bouwlocatie Quintsheul sterk verontreinigd

De grond van nieuwbouwplan Quintsheul op het terrein van de voormalige garage Wittebrug aan de Kerkstraat in Kwintsheul is sterk verontreinigd en moet eerst gesaneerd worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er minerale olie in de grond en het grondwater zit. De omvang van de vervuiling is naar schatting 600 kubieke meter groot. Er is geen asbest aangetroffen. Dit blijkt uit het voorstel van het college om de omgevingsvergunning vast te stellen, dat woensdag in de raadscommissie Ruimte wordt behandeld. Van de 13 woningen worden er 5 gebouwd in de categorie bereikbare koop (tot 231.000 euro), 4 in de categorie middeldure koop (tot 310.000 euro) en 4 in het duurdere segment.

Er is lang gesteggeld over het bouwplan van ontwikkelaar Bouhuisen. Er werd door Heulenaars vooral geageerd tegen de platte daken van de vier huizen aan de Kerkstraat zelf. Toen wethouder Snijders eind 2018 weigerde een omgevingsvergunning af te geven, werd zelfs de stekker uit het plan getrokken. Na lange onderhandelingen kwam het onlangs toch tot een akkoord.  

Hoewel er door belangenvereniging De Heulse Aanpak en de Historische werkgroep Wateringen/Kwintsheul al in 2018 gesprekken zijn gevoerd over de mogelijkheid van een kap op de vier woningen, is toch gekozen voor het oorspronkelijke ontwerp. Er is wel voornamelijke bebouwing met kapvorm langs de toegangsweg naar de dorpskern, maar tegenover het nieuwe plan staat ook een (industrieel) pand met plat dak, aldus het college. Bovendien is gekozen voor een maximale bouwhoogte van 6 meter om de naastgelegen monumentale boerderij voldoende beeldbepalend te laten zijn.

Er zijn 25 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 6 op eigen terrein van de patiowoningen, die een levensloopgeschikt karakter krijgen. Volgens het college is archeologisch onderzoek op het bouwterrein niet noodzakelijk. Wel worden er maatregelen genomen om de bij de boerderij nestelende kerkuilen te beschermen. Vanwege de uilen kan ook pas in september begonnen worden met de sloop van de oude garage.

Laat je reactie achter