advertentie VEMO Lease top

WOS

Grote meerderheid Westlandse raad voelt voor renovatie fruitmuur

In de gemeenteraad van Westland is een grote meerderheid voorstander van het renoveren van de fruitmuur langs de Poeldijkseweg, op de grens van Wateringen en Kwintsheul.

Dit kwam woensdagavond naar voren tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Voor acht fracties zou het een zogeheten hamerstuk kunnen zijn in de komende raadsvergadering, maar coalitiepartij LPF wil het toch als bespreekstuk op de agenda laten zetten.

Voor het renoveren van de muur staat een bedrag van 400.000 euro in de gemeentebegroting gereserveerd. Dat blijkt op zich ruim voldoende voor de voorgestelde renovatie. De gemeente heeft dat karwei (onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad) kunnen aanbesteden voor 250.000 euro. Het gaat dan om het afbreken van de muur en vervolgens weer op dezelfde plaats opbouwen met de eigen stenen.
Het Rijksmonument verkeert nu al vele jaren in een erbarmelijke staat.

'Uniek'

Peter Duijsens van oppositiepartij Westland Verstandig nam het voortouw. Alles overziende, vond hij het een goed voorstel van het college van B en W. Hij stelde dat de muur uniek in zijn soort is en ook dat de plek uniek is. Wel wilde Duijsens graag onderzocht zien, of de gemeente nog ergens van buiten geld kan halen om het bedrag uit de gemeentekas zo klein mogelijk te maken.

De enige serieuze optie lijkt een beroep op de stichting 'Vastgoed Westlandse Druif', die bezig is met de verkoop van het inmiddels niet meer actieve themapark over de druiventeelt aan de Vlotlaan in Monster. Wethouder Leen Snijders wil best nog een keer contact zoeken, zo liet hij blijken.

'Korte klap'
De fractie van de LPF is als enige voorstander van de 'korte klap', zoals woordvoerder Max Leerdam het noemde. Hierbij wordt volstaan met sloop van de muur en het eventueel aanbrengen van een geluidwerende schutting.

Hoewel er voor deze oplossing door de gemeente geen concrete offerte is opgevraagd, worden de kosten hiervan getaxeerd op zo’n 120.000 euro; 'kale sloop' zou naar schatting 70.000 euro kosten. Daar komen dan nog wel enkele vertragende factoren bij, zoals een procedure om de monumentenstatus van de muur af te halen alvorens tot sloop over te gaan en de kosten van eventuele juridische procedures die kunnen volgen omtrent de voorgenomen wijzigingen.

In de raadsvergadering van 8 december zou een besluit over de muur moeten vallen.

Peter Duijsens van Westland Verstandig vertelt waarom hij nu wél voor is

Laat je reactie achter