advertentie Flora College

Google Streetview

Heenweg breidt tot 2040 uit met maximaal 55 woningen

Heenweg krijgt er in de komende twintig jaar maximaal 55 woningen bij, maar het is nog uiterst onzeker wanneer de eerste paal de grond in gaat.

Een en ander hangt namelijk af van de medewerking van de provincie Zuid-Holland. De nieuwe woonwijk van het nog geen driehonderd huizen tellende Heenweg is namelijk gepland op een stuk grond dat nu nog bedoeld is als glastuinbouwgebied. Er staan ook nog daadwerkelijk kassen. Wel heeft de grondeigenaar volgens de gemeente Westland aangegeven mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging. Maar de provincie heeft hierin het laatste woord. Die kijkt naar de noodzaak van de omzetting van tuinbouwgrond naar een woonwijk, zodat er niet te veel landbouwgrond in Zuid-Holland verloren gaat.

De gemeente Westland is al in gesprek met de provincie over de uitbreiding van de kern Heenweg, die aansluit op de Hyacintstraat en haaks staat op de Lugtigheidsstraat. Om dat proces een beetje te versnellen, heeft het college van burgemeester en wethouders alvast globale randvoorwaarden voor de uitbreiding van de kern Heenweg vastgesteld. Een van die voorwaarden is dat dertig procent van de nieuwe woningen straks in het sociale huursegment vallen. Het woningbouwprogramma sluit volgens Westland aan op de woonbehoefte van de kern. Het gaat om woningen voor starters, maar ook om woningen ten behoeve van de doorstroming.

Oorspronkelijk waren er plannen om het dubbele aantal woningen neer te zetten. Maar uit onderzoek van adviesbureau Stec Groep is gebleken dat de behoefte niet groter is dan 35 tot 55 woningen. Bovendien, zo zegt wethouder Cobie Gardien, zou er met de bouw van zoveel woningen te weinig ruimte overblijven voor groen in de wijk en zijn er onvoldoende mogelijkheden om de wijk goed te ontsluiten. Een verbinding met de Naaldwijkseweg en de Maasdijk is volgens Gardien niet genoeg als er zoveel woningen komen. Daarom is nu gekozen voor maximaal 55 woningen tot 2040.

Laat je reactie achter