advertentie KBITE

WOS

Hek rond parkeerterrein vrachtwagens Schipluiden stap dichterbij

Er lijkt definitief een hek te komen rond het vrachtwagenparkeerterrein aan de Dorppolderweg in Schipluiden.

Het college van B en W heeft daarvoor een zogenoemd ontwerp uitwerkingsplan ter inzage gelegd.

De parkeerplaats aan de rand van Schipluiden is al jaren onderwerp van discussie. Het terrein is ooit aangelegd voor lokale vrachtwagenchauffeurs. De bedoeling ervan is het parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom tegen te gaan.
Omdat het terrein nu niet afsluitbaar is, gebeuren er geregeld zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Voorzitter Aad van Winden van de buurtpreventie sprak tegenover de WOS eerder al over inbraken in vrachtwagens, vuilstort, drugshandel en het storten van drugsafval. Daarnaast gebruiken nu ook niet-lokale chauffeurs het terrein om er te overnachten. Dat gaat ten koste van de parkeercapaciteit.

Het plan om het parkeerterrein af te sluiten ligt er al langer, maar werd vorig jaar serieus bekeken. De afsluiting moet ervoor zorgen dat er meer zicht is op wat er op het terrein gebeurt.
Wethouder Frank ten Have deed in juli een voorstel tot een begrotingsaanpassing van 20.000 euro voor het hekwerk. De gemeente kon  het bedrag terugverdienen met de verhuur van het terrein aan een beheerstichting. Dat voorstel haalde het  niet. Verschillende raadsleden wilden de plaatsing van het hekwerk liever apart bespreken.

Het ontwerpuitvoeringsplan ligt de komende zes weken ter inzage. In die periode kunnen betrokkenen een zienswijze indienen. Daarna spreekt ook de gemeenteraad erover.
Bekend is in elk geval dat de fracties van de PvdA en Mijn Partij meer zien in woningbouw op de parkeerlocatie. Een motie van laatstgenoemde fractie voor de bouw van 54 woningen daar, haalde het afgelopen november niet.

Laat je reactie achter