advertentie KBITE

WOS

Herijking huishoudelijke hulp gaat gewoon door

B en W van Westland is niet van plan om het herindiceren van de Wmo-voorziening 'Hulp bij het Huishouden' tijdens de coronacrisis stop te zetten.

GemeenteBelang Westland had daar begin april om gevraagd. De fractie stelde er op attent te zijn gemaakt, dat door (of namens) de gemeente telefonische gesprekken worden gevoerd over het resultaatgericht indiceren. Dat zou moeten stoppen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. "Er zijn schrijnende situaties bij oudere en kwetsbare inwoners van Westland. (..) Met dat besef is het werkelijk onvoorstelbaar dat gemeente Westland in deze situatie het proces van (her)indiceren van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden onverminderd voortzet", aldus GemeenteBelang.

Maar wethouder Vreugdenhil wil daar niets van weten. "Uiteraard willen wij mensen niet ongerust maken; niet in tijden van corona en niet in normale tijden. Mensen kunnen rekenen op een schoon en leefbaar huis, en kunnen er op rekenen dat de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, en die zijn afgesproken in het zorgplan, uitgevoerd worden." Volgens hem wordt het proces van (her)ijking zeer zorgvuldig gemonitord. "Bij vragen of als cliënten vinden dat er iets is misgegaan en ze komen er niet uit met de zorgaanbieder, kunnen zij contact opnemen met hun Wmo-consulent. Gezamenlijk met de zorgaanbieder wordt dan naar een oplossing gezocht."

Laat je reactie achter