advertentie VEMO Lease top

Rood gearceerd het oorspronkelijk zoekgebied, in groen de nieuwe locaties

Hoeks advies over windmolens Waterweg niet overgenomen

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte neemt het advies van de Hoekse gebiedscommissie omtrent meer windmolens langs de Nieuwe Waterweg niet over.

Dat heeft Bonte deze week laten weten in een schriftelijke reactie op het eind oktober uitgebrachte advies van de gebiedscommissie. De wethouder had in september om advies gevraagd over het windproject 'Uitbreiding Nieuwe-Waterweg', dat nog in de initiatieffase verkeert. "Dit betekent dat er gesprekken lopen met verschillende grondeigenaren en dat er nog nader onderzoek moet worden gedaan", schetste Bonte.

De Hoekse gebiedscommissie bracht in haar advies naar voren dat de huidige windmolens al overlast geven: slagschaduw van de wieken, geluidsresonantie, beeldvervuiling etc. "De twee windmolens die aan het windpark Nieuwe Waterweg worden toegevoegd komen dichter tegen het dorp aan te liggen waardoor de overlast voor bewoners ernstig zal toenemen", aldus het betoog. 

Bonte stelt in zijn reactie, dat de provincie in 2017 in haar Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) de zoeklocaties voor windenergie heeft vastgelegd. Uit de eerste onderzoeken is volgens hem gebleken dat met gerichte maatregelen het acceptabel kan zijn om het windproject te realiseren. De exacte locatie, het aantal en de grootte van de windturbines zijn nog niet bepaald, aldus de wethouder.

'Onevenredig bijdrage'

De gebiedscommissie zegt de energietransitie een warm hart toe te dragen, maar: "het kan echter niet zo zijn dat wij een onevenredig deel bijdragen om de opgave waar de stad voor staat in te vullen", wordt gesteld. Gewezen wordt op zes windmolens op windpark de Nieuwe Waterweg, negen windmolens bij windpark landtong Rozenburg (die vervangen worden en daardoor een heel stuk groter worden) en de plannen voor het zonnepark op de Oranjeheuvel in de Oranjebonnen.

Bonte verwijst opnieuw naar de provinciale visie uit 2017. "Zoals toegelicht zetten we in op een zorgvuldig proces. Om dit project ook ten goede te laten komen van de directe omgeving streven we naar 50 procent lokaal eigendom via deelname door een energiecoöperatie. Daarnaast zal er een gebiedsfonds worden opgericht", verklaart hij.

De gebiedscommissie opperde vervolgens het in kaart brengen van alternatieven, waaronder getijde-energie en zonnecollectoren op bestaande gebouwen. Reactie Bonte: "In de Schone Energie Strategie (2019) hebben we geconcludeerd dat de potentie voor de verschillende vormen van waterkracht op het grondgebied van gemeente Rotterdam zeer beperkt zijn door de lage stroomsnelheden, beperkt hoogteverschil, fysieke beperkingen en vele vaarbewegingen". Hij zegt verder, dat de keuze voor windenergie onderdeel is van een brede aanpak, zoals onder meer is vastgelegd in het Rotterdamse Klimaat Akkoord.

Woningbouw

De gebiedscommissie bracht ook nog naar voren, dat er op korte dan wel middellange termijn 1500 woningen worden gebouwd in Hoek van Holland.  "De VRM-zoeklocatie geeft weer dat windmolens nog dichter bij het dorp komen te staan", aldus de gebiedscommissie. "Er wordt met de nieuwe dan wel huidige bewoners te weinig rekening gehouden."

Bonte herhaalt, dat de exacte locatie en de grootte van de windturbines nog niet zijn bepaald. "Zodra daar zicht op is, worden er door de initiatiefnemer verdere onderzoeken gedaan naar de effecten voor geluid, slagschaduw, veiligheid. Ook voor deze woningbouwlocatie", aldus de wethouder, die wijst op het geldende participatieplan voor dit windproject. "Dit plan beschrijft het proces om de bewoners, bedrijven, gebiedscommissie en andere belanghebbenden te betrekken bij de  ontwikkeling van windenergie op deze locatie", schrijft hij. 

Laat je reactie achter

Een sfeervol lichtje voor wie dat in deze tijd wel kan gebruiken
Kaarsjesactie

Een sfeervol lichtje voor wie dat in deze tijd wel kan gebruiken

Kaarsjesactie

Een sfeervol lichtje voor wie dat in deze tijd wel kan gebruiken

In deze donkere dagen voor kerst kunnen sommige mensen wel een sfeervol lichtje gebruiken. Als steuntje in de rug.

Klappen voor horeca Maassluis: Le Marais en Blend stoppen
Coronacrisis

Klappen voor horeca Maassluis: Le Marais en Blend stoppen

Een combinatie van coronamaatregelen en zich willen richten op het gezinsleven maken dat zowel de uitbaters van Le Marais als die van Blend in Maassluis stoppen.

Maassluis doet mee aan eerste regionale schuldenlab
Opening

Maassluis doet mee aan eerste regionale schuldenlab

Koningin Maxima heeft het eerste regionale schuldenlab geopend van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Chiel van Eerdt al verzekerd van landelijke pokerfinale
Winnaar online voorronde

Chiel van Eerdt al verzekerd van landelijke pokerfinale

Chiel van Eerdt uit 's-Gravenzande is al zeker van de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker in juli volgend jaar.

Mylan (12) uit Naaldwijk schrijft kinderboek
Meneer Badjas en de Jacht op de Professor

Mylan (12) uit Naaldwijk schrijft kinderboek

Mylan uit Naaldwijk is pas 12 jaar maar heeft nu al zijn eerste kinderboek geschreven: Meneer Badjas en de Jacht op de Professor.

Selectie Excelsior Maassluis mag bij uitzondering trainen na 17.00 uur

Voetbal

KNVB-bekercompetitie

Selectie Excelsior Maassluis mag bij uitzondering trainen na 17.00 uur

Bij wijze van uitzondering op de geldende regel, mag de selectie van voetbalclub Excelsior Maassluis de komende weken na 17.00 uur blijven trainen.

Chiel van Eerdt al verzekerd van landelijke pokerfinale
Winnaar online voorronde

Chiel van Eerdt al verzekerd van landelijke pokerfinale

Chiel van Eerdt uit 's-Gravenzande is al zeker van de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker in juli volgend jaar.

Mylan (12) uit Naaldwijk schrijft kinderboek
Meneer Badjas en de Jacht op de Professor

Mylan (12) uit Naaldwijk schrijft kinderboek

Mylan uit Naaldwijk is pas 12 jaar maar heeft nu al zijn eerste kinderboek geschreven: Meneer Badjas en de Jacht op de Professor.

Selectie Excelsior Maassluis mag bij uitzondering trainen na 17.00 uur

Voetbal

KNVB-bekercompetitie

Selectie Excelsior Maassluis mag bij uitzondering trainen na 17.00 uur

Bij wijze van uitzondering op de geldende regel, mag de selectie van voetbalclub Excelsior Maassluis de komende weken na 17.00 uur blijven trainen.