advertentie VEMO Lease top

Archieffoto KNNV

Iets meer padden, kikkers en salamanders naar overkant geholpen

Vrijwilligers hebben in onze regio dit jaar iets meer amfibieën naar de overkant van de weg kunnen helpen dan vorig jaar.

Dat blijkt uit het verslag van de paddentrek 2020 van Natuurlijk Delfland. Tijdens de paddentrek helpen vrijwilligers padden, kikkers en salamanders na hun winterslaap om veilig hun voortplantingsplaats te vinden.

In onze regio waren vrijwilligers actief in Maasland, Hoek van Holland, de Zuidbuurt in Maassluis en in Monster. In totaal werden daar 1.972 amfibieën naar de overkant geholpen, tegen 1.728 vorig jaar. In 2017 was het totaal overigens een stuk hoger: 2.994.

De lichte toename heeft vooral te maken met een stijging in Maassluis. Daar werden vooral meer (dode en levende) padden overgezet. Het aantal salamanders is hier wel flink gedaald, mogelijk als gevolg van de droogte en het gebrek aan insecten.

In Maasland bleef het aantal amfibieën gelijk, maar op de lange termijn is een daling te zien. "Omdat er niets veranderd lijkt te zijn aan de sloten en vaarten is de mogelijke oorzaak daarvan het drukke verkeer waardoor jonge amfibieën niet meer in de gelegenheid zijn het leefgebied te bereiken. Zonder aanvullende maatregelen zal de populatie mogelijk nagenoeg verdwijnen", schrijft Natuurlijk Delfland.

Ook in Monster (de amfibieën komen hier voor rond Het Westerhonk en de Haagweg) is een afname te zien, vooral wat betreft het aantal padden. "Bruine en groene kikkers zijn nagenoeg afwezig vanaf 2019 en salamanders zijn vrijwel afwezig sinds 2018."

De afname lijkt het sterkst op de Nieuwlandsedijk in Hoek van Holland. Mogelijk komt dit door het gebrek aan natuurvriendelijke oevers. De paddentrek duurde op deze locatie overigens het kortst: slechts 22 dagen. De trek begon hier ook het vroegst, al op 16 februari.

300 tot 400 vrijwilligers
Over het gehele gebied van Natuurlijk Delfland, dat zich ook uitstrekt richting Bergschenhoek, Vlaardingen, Nootdorp en Delft, hielpen 300 tot 400 vrijwilligers met het overzetten. De paddentrek duurde tussen de 22 en 41 dagen.

De populaties kikkers en salamanders nemen de laatste twee jaar significant af. Ook neemt het aantal locaties met veel salamanders af. De droge zomers en het gebrek aan insecten hebben daar mogelijk aan bijgedragen.

Laat je reactie achter