advertentie Financieringsgilde TOP

In Westland geen raadsonderzoek naar aanbesteding afvalinzameling

Er komt geen onderzoek door de gemeenteraad van Westland naar de gang van zaken bij het sluiten van de jongste afvalinzamelingscontracten door de gemeente.

Dat was de uitkomst dinsdagavond van een vijf kwartier durende extra raadsvergadering. Het ging daarbij om een initiatiefvoorstel van de fracties van Westland Verstandig, GBW en GroenLinks tot het instellen van een 'onderzoekscommissie aanbesteding afvalinzameling'.

Meerdere woordvoerders van coalitiepartijen verwezen naar de raadsvergadering van acht maanden geleden. Op 8 oktober 2020 werd het college van B en W namelijk gedurende vijf uur onder vuur genomen over de gang van zaken met betrekking tot de jongste aanbestedingen voor afvalinzameling. Wethouder Leen Snijders overleefde toen een motie van wantrouwen.

Verklaringen
Volgens Peter Duijsens (Westland Verstandig) is er nu nog steeds grote onduidelijkheid over de vraag hoe het bij de overgang naar de nieuwe contracten binnen de gemeente gelopen is. Hij stelde te beschikken over ongeveer twintig verklaringen van ambtenaren, ex-ambtenaren en ‘mensen van buiten’ die bij het onderwerp afvalverwerking betrokken waren. Nadat twee andere inschrijvers waren afgehaakt, heeft het college slechts verder gesproken met Renewi. "Intern is daar heel vaak voor gewaarschuwd", betoogde Duijsens.

André van den Berg (GBW) zei het te betreuren dat het college van B en W geen zienswijze op het initiatiefvoorstel heeft ingediend. "Er zijn na dat interpellatiedebat van 8 oktober te veel twijfels blijven bestaan", aldus Van den Berg.
De andere mede-indiener, Ulbe Spaans (GroenLinks) zei: "Mij wordt een bijrolletje gegund in het grote toneelstuk van het college, namelijk ‘Hoe houden wij dit onder de pet’.” Hij sprak zelfs van "een vuig toneelstukje".

‘Leergang volgen’
Jenny Vermeer (CDA) merkte op: "Alle raadsleden hebben de vertrouwelijke stukken kunnen inzien." Zij vond dat geprobeerd wordt de gemeente in diskrediet te brengen.
Peter Voskamp (LPF), die zelf al twintig jaar werkzaam is in de afvalwereld, zei: "Misschien is het wel handig als sommige raadsleden eens een leergang Afval en Economie gaan volgen. Hij wees er op, dat de recente forse stijgingen voor een deel zijn terug te voeren tot de tarievenslag onder afvalinzamelaars rond 2010. Er is volgens Voskamp in de periode 2012-2018 (dus van het vorige college van B en W - red.) niet het besef geweest dat de gemeente nog steeds profiteerde van niet-reële tarieven.

Stemming
Vóór het instellen van een onderzoekscommissie stemden de fracties van Westland Verstandig, GBW, GroenLinks, PvdA en D66. Tegen waren: CDA, LPF, VVD en de ChristenUnie-SGP, samen de meerderheid vormend.
Duijsens had in zijn laatste bijdrage aan het debat al aangekondigd dat hij met een publicatie zal komen ("een zwartboek wil ik het niet noemen"), als het initiatiefvoorstel geen meerderheid zou verkrijgen.

Laat je reactie achter

Westlandse powervrouwen in de schijnwerpers
TENTOONSTELLING

Westlandse powervrouwen in de schijnwerpers

TENTOONSTELLING

Westlandse powervrouwen in de schijnwerpers

Burgemeester Bouke Arends en gemeentesecretaris Lidia Spindler openen dinsdag 31 januari, om 17.00 uur, de tentoonstelling Powervrouwen in Westland in de publiekshal van het gemeentehuis.

Kort sportnieuws week 5: Rottier langer bij Eindhoven
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Rottier langer bij Eindhoven

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

'Hoge tonen-schip' kan ventilatoren niet zachter zetten
MAASSLUIS

'Hoge tonen-schip' kan ventilatoren niet zachter zetten

Bewoners van Maassluis kunnen nog tot woensdagmiddag overlast ondervinden van irritante hoge tonen die afkomstig zijn van een schip 'aan de overkant'.

Nieuwe viswinkel Just Fish vestigt in De Lier
VERSE VANGST

Nieuwe viswinkel Just Fish vestigt in De Lier

Viswinkel Just Fish opent eind april zijn deuren aan de Hoofdstraat in De Lier, in het pand waar ook de Albert Heijn gevestigd zit.

Westland ontsnapte ternauwernood aan watersnoodramp: 'Duinen dreigden door te breken'
TERUGBLIK

Westland ontsnapte ternauwernood aan watersnoodramp: 'Duinen dreigden door te breken'

Het had maar weinig gescheeld of grote delen van Westland waren onder water gelopen. Maar dankzij 104 Westlandse 'helden' werd het gat in de duinen bij 's-Gravenzande gedicht.

'Alle sportverenigingen moeten rookvrij worden'
PREVENTIE AKKOORD

'Alle sportverenigingen moeten rookvrij worden'

Het is de wens van de gemeente Westland dat alle sportverenigingen uiterlijk 1 mei 2023 rookvrij zijn.

Nieuwe viswinkel Just Fish vestigt in De Lier
VERSE VANGST

Nieuwe viswinkel Just Fish vestigt in De Lier

Viswinkel Just Fish opent eind april zijn deuren aan de Hoofdstraat in De Lier, in het pand waar ook de Albert Heijn gevestigd zit.

Westland ontsnapte ternauwernood aan watersnoodramp: 'Duinen dreigden door te breken'
TERUGBLIK

Westland ontsnapte ternauwernood aan watersnoodramp: 'Duinen dreigden door te breken'

Het had maar weinig gescheeld of grote delen van Westland waren onder water gelopen. Maar dankzij 104 Westlandse 'helden' werd het gat in de duinen bij 's-Gravenzande gedicht.

'Alle sportverenigingen moeten rookvrij worden'
PREVENTIE AKKOORD

'Alle sportverenigingen moeten rookvrij worden'

Het is de wens van de gemeente Westland dat alle sportverenigingen uiterlijk 1 mei 2023 rookvrij zijn.