advertentie VEMO Lease top

Foto ter illustratie en niet genomen tijdens de coronacrisis. Josbert Lonnee via Flickr (CC)

Inwoners in onze regio ervaren fors meer overlast tijdens coronacrisis

Het aantal meldingen van geluidsoverlast en overlast door jeugd is in onze regio in april verder toegenomen.

In totaal kwamen verspreid over de drie gemeenten in onze regio 180 meldingen van jeugdoverlast en 105 meldingen van geluidsoverlast binnen bij de politie. Vooral het normaal zo rustige Midden-Delfland kende een explosieve stijging van het aantal klachten over jongeren.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers die de politie heeft vrijgegeven. April was de eerste volledige maand waarin de coronamaatregelen van kracht waren. Dat betekent dat veel mensen thuis werkten en jongeren niet naar school konden. Samenkomsten van meer dan twee personen op straat waren daarnaast verboden. Vooral jongeren hadden moeite met thuisblijven en afstand houden, concludeerde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, eerder tegenover diverse landelijke media.

De burgemeesters van de drie gemeenten sloten eerder wel populaire hangplekken als skatebanen en voetbalkooien, om verdere overlast te voorkomen. Toch kwamen er nog tal van meldingen binnen. Een woordvoerster van de gemeente Westland legt dat op twee manieren uit: "Jongeren gaan niet naar school en zijn dus vaker buiten. Volwassenen zijn meer thuis, dus ervaren en melden meer overlast. Wellicht neemt het af nu het ‘gewone’ leven, met sport en school, weer een beetje op gang komt."

Vooral in Westland nam het aantal telefoontjes naar de politie over het aantal samenkomsten van jongeren fors toe: van 76 in maart naar 134 in april. In april 2019 lag dat getal bijna de helft lager dan in april 2020. Er werd vooral meer geklaagd door inwoners van Naaldwijk (met name wijk Opstal), Honselersdijk (Vogelwijk), Monster (centrum en Zwartenhoek) en ‘s-Gravenzande.

Ook in Midden-Delfland, waar vorige maand nog weinig te zeggen was over de cijfers, ervoeren inwoners meer overlast van jeugd. Normaal komt uit deze gemeente hierover slechts een enkele melding binnen, vorige maand waren dat er 25. Die kwamen voornamelijk uit de dorpskernen Den Hoorn (11) en Maasland (8).

Het aantal overlastmeldingen over jongeren in Maassluis nam ten opzichte van maart iets af (23 naar 21), maar blijft in vergelijking met andere jaren relatief hoog.

Aantal meldingen van jeugdoverlast per gemeente:

Geluidsoverlast

Ook ervaren steeds meer mensen geluidsoverlast. In Westland was dat in maart al fors gestegen, nu hebben ook steeds meer Maassluizers last van herrie. De meeste meldingen ontving de politie uit de buurten Sluispolder en Kapelpolder.

Over deze cijfers

Voor dit verhaal is gebruik gemaakt van de cijfers die de politie verzamelt en publiceert in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze cijfers gaan terug tot 2012. Er worden in totaal acht verschillende soorten van overlastmeldingen bijgehouden. De vergelijking is gemaakt met de maanden maart en april in eerdere jaren. Beide maanden vormden het begin van de coronacrisis. De maatregelen die hierbij horen werden op 12 maart afgekondigd. Zodoende is april de eerste volledige maand dat ze van kracht zijn.

Sinds halverwege deze maand zijn de maatregelen versoepeld. Welke effecten die hebben op de overlastmeldingen, wordt in juni duidelijk.

De cijfers van Hoek van Holland zijn ook bekeken, maar die laten geen grote veranderingen zien ten opzichte van andere jaren.

Laat je reactie achter