advertentie Banner WOS

Fred van der Ende

Koninklijke onderscheiding voor 28 Westlanders

Burgemeester Bouke Arends heeft vandaag ter gelegenheid van Koningsdag aan 28 Westlanders een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dat zijn er 11 meer dan vorig jaar.

De burgemeester overhandigde de lintjes bij een verrassingsbezoek aan huis tijdens een feestelijke rondrit door de gemeente.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:
Theo Volkering uit Wateringen was in 1978 medeoprichter van Kom in de Kas en vervolgens bestuurslid en ruim tien jaar voorzitter van de Westlandse afdeling. Van 1980 tot 1987 was hij commissievoorzitter binnen de studieclub Westland Noord en lid van de adviescommissie. Sinds 2011 is hij voorzitter van het koor De Waterlanders in Kwintsheul en sinds 2006 voorzitter van de begraafplaats van St. Jan de Doper.

Piet Zuidgeest uit De Lier heeft zich sinds 1970 onafgebroken ingezet als vrijwilliger voor de Westlandse samenleving bij verschillende Westlandse zangverenigingen, koren en andere culturele instellingen. Vanaf het begin is hij bestuurlijk betrokken geweest bij De Timmerwerf in De Lier.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:
Marja Altena-Peters uit Poeldijk heeft zich bestuurlijk ingezet voor verschillende katholieke parochies in Westland en is nog steeds actief als bestuurslid voor de overkoepelende katholieke parochiefederatie. Daarnaast was zij 12 jaar secretaris van volleybalvereniging Verburch in Poeldijk en was zij vrijwilliger bij Dario Fo. Sinds 2010 is ze actief bij het maken van jeugdtheater.

Jaap Boutkan uit Wateringen is ruim 25 jaar vrijwilliger geweest voor voetbalvereniging KMD. Sinds 2000 is hij actief voor de Kringloopwinkel Kwintsheul-Wateringen met het uitzoeken, repareren en inzamelen van spullen die worden verkocht ten behoeve van diverse goede doelen. Ook heeft hij verdiensten voor de Protestantse Gemeente De Lichtbron.

Frans van Gaalen uit Wateringen heeft zich jarenlang ingezet voor scoutinggroep PePe in Loosduinen, onder meer als voorzitter en organisator van jamborees en zomerkampen. Ook is hij 17 jaar als evenementencoördinator en voorzitter actief geweest bij winkeliersvereniging Loosduinen. Nu is hij vrijwilliger bij de Westlandse Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior.

Ben Gardien uit Poeldijk heeft zich 20 jaar ingezet als secretaris van woningbouwvereniging Eensgezindheid in Poeldijk. Van 1989 tot 1995 was hij ook voorzitter van zangkoor Deo Sacrum. Sinds 2008 is hij betrokken bij de Plusbus en sinds 2007 is hij voorganger bij avondwakes voor de RK parochie H. Bartholomeus. Ook is hij betrokken bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Poeldijk.

Anton Gijzel uit Monster heeft zich vanaf de jaren zeventig voor de kernen Monster en Ter Heijde ingezet. Gedurende meerdere periodes is hij ouderling geweest van de Hervormde Kerk in Ter Heijde, waar hij ook andere vrijwilligerfuncties heeft bekleed. Sinds 2005 en de oplevering van Dudok State is hij actief in het tuinonderhoud daar en is hij huismeester.

Anita de Graaf-van Dijk uit 's-Gravenzande is sinds 1972 lifeguard bij de reddingsbrigade van ’s-Gravenzande. Hier is zij vijftig jaar als vrijwilliger betrokken bij onder meer de EHBO en bedient zij de radiokamer. Ook zet ze zich al 47 jaar in voor de EHBO in 's-Gravenzande tijdens veel evenementen. Verder is ze acht jaar betrokken geweest bij de GOR-ploeg (Gewonden Onder Rampen).

Cees Groenewegen uit 's-Gravenzande zet zich sinds 1972 veelzijdig in als vrijwilliger voor de Lambertusparochie in 's-Gravenzande/Heenweg. Zo was hij lid van het parochiebestuur en organiseerde hij jarenlang en de jaarlijkse Bedevaart Westland. Verder was hij gedurende 15 jaar betrokken als vrijwilliger bij Themapark De Westlandse Druif. Sinds 2014 is hij actief als vrijwilliger bij RKVV Westlandia.

Jeanne Grootscholten uit Monster is sinds 2003 actief als vrijwilliger bij Pieter van Foreest, waar zij vooral betrokken is bij de geestelijke verzorging van bewoners. Ze faciliteert onder andere bewoners die zelf niet meer naar de kerk kunnen en is ze gastvrouw. Van 2004 tot 2019 was ze vrijwilliger bij De Westlandse Druif en is vanaf de oprichting in 2007 bestuurlijk betrokken bij Buurtpreventie Monster.

Pauline Hansler-Rijsdijk uit De Lier is bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Westlandse tak van het Rode Kruis. Van 2011 tot 2018 voer zij als verpleegkundige jaarlijks een week mee op de Henry Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis. Tijdens de coronacrisis ondersteunde zij bij de test- en vaccinatielocaties van de GGD.

Jeanet van Holsteijn-de Vreede uit Honselersdijk is sinds 2015 vrijwilliger bij Vitis Welzijn. Van 1995 tot 2008 was zij actief bij Sportvereniging Honselersdijk als spin in het web van de kantine. Van 2007 tot 2010 was ze als vrijwilliger actief bij de Tennisclub in Honselersdijk. Hier organiseerde zij onder andere een 24-uurs marathon met een grote opbrengst voor ALS Westland waarbij ze sinds 2008 betrokken is.

Pieter Hoogerbrugge uit De Lier is jarenlang actief geweest in de lokale politiek. Hij begon in 1998 als raadslid in de voormalige gemeente De Lier, waar hij van 2000 tot 2002 wethouder was. In 2014 keerde hij terug in de politiek als raadslid van de gemeente Westland tot de verkiezingen van maart dit jaar. Verder is hij actief als vrijwilliger bij meerdere maatschappelijke organisaties, zoals de KredietUnie Westland, Stichting Bijzondere Gezondheidszorg en Stichting Vrienden van Liora.

Co van der Kaag uit De Lier heeft zich gedurende ruim 40 jaar bestuurlijk ingezet voor Tafeltennisvereniging Kioti in De Lier. Ook heeft hij verschillende functies bekleed bij zangkoor Con Amore. Daar verzorgde hij samen met anderen onder meer de opluistering van kerkdiensten en optredens in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Ben Kester uit Honselersdijk is ruim 25 jaar actief geweest als vrijwilliger voor het zangkoor van de parochie St. Andreas in Kwintsheul, vanaf 1999 als voorzitter en sinds 2008 als dirigent tijdens wekelijkse vieringen en uitvaarten. Daarnaast is hij ruim 20 jaar bestuurslid van de parochie en is hij achttien jaar actief geweest als bestuurslid van de organisatie Kom in de Kas.

Carla de Kiewit-van Straalen uit Poeldijk is ruim 30 jaar actief voor de Hervormde Gemeente in Poeldijk. Sinds 1983 is zij hier actief betrokken in de bazaarcommissie en sinds 1992 organiseert zij ook de wekelijkse kinderoppasdienst en is ze betrokken bij het kerkblad. Sinds 1997 is ze actief als secretaris bij het christelijk gemengd koor Immanuel.

Aad Kok uit De Lier is al meer dan 30 jaar vrijwilliger bij tennisvereniging LTC 't Loo in De Lier en als zodanig betrokken bij de organisatie van toernooien. Hij maakt al 20 jaar deel uit van de kantinecommissie, waarvan het grootste deel als voorzitter. Sinds 2014 is hij parkbeheerder. Verder is hij jarenlang actief geweest voor carnavalsvereniging De Theebukkers en betrokken bij de kampweken van basisschool De Achtsprong.

Leen Lindhout uit Honselersdijk is sinds 1964 als vrijwilliger actief geweest in zijn woonplaats. Zo was hij 25 jaar lang binnen de PKN Honselersdijk jeugdouderling, lid van de jeugdcommissie en kerkraadslid. Hij is ook actief bij Sportvereniging Honselersdijk, waar hij als een van de oprichters sinds 1964 zich in diverse rollen heeft ingezet.  Ook was hij betrokken bij de Voedselbank en bij schaakclub Regina Pacis.

Joop Mets uit De Lier was een van de oprichters van de Westlandse Korenfederatie in 2011 en heeft zo een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenwerking tussen koren en de culturele sector in Westland. Hij was onder meer actief als voorzitter in het Cultureel Platform Westland en bij projecten als Project Welzijn voor Ouderen, Dag van de Koorzanger en Podium Westland. Sinds 1999 is hij voorzitter van zangvereniging Con Amore.

Riet Paalvast-van Leeuwen uit Monster heeft sinds 1960 vele vrijwillige functies vervuld. Zo was ze 15 jaar actief bij Scouting Poeldijk en is ze sinds 1991 actief voor de Machutusparochie als secretaris van parochiekoor Laus Deo, als oprichter van rouw- en trouwkoor Vivace en bij de redactie en bezorging van het parochieblad. Sinds 2016 organiseert ze wekelijks een bridgemiddag voor bewoners van de Masemude.

Hans Prins uit 's-Gravenzande is jarenlang vrijwilliger bij onder meer de protestantse gemeente in 's-Gravenzande, als voorzitter van het jongerenkoor Asoteba, bij gospelgroep Reveil en als ouderling. Sinds 1998 is hij betrokken bij Stichting Wigwam, waar hij samen met anderen vakanties voor gezinnen met kinderen of jongeren met een ernstige beperking mogelijk maakt. In 2014 was hij de drijvende kracht achter de oprichting van Stichting Avavieren.

Elly Prins-Valstar uit 's-Gravenzande is sinds de jaren tachtig actief als vrijwilliger. Zij was onder meer betrokken als clubleiding bij de kerk, leidster bij de evangelisatieclub Prins en Prinsessen en KingKids. Ook is zij vier jaar voorzitter geweest van de Joysingers Westland die optraden in kerken, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. Vanaf 2002 is ze betrokken bij Stichting Wigwam en is zij medeoprichter van de Stichting Avavieren in 2014.

Connie van Solingen-Eisberg uit 's-Gravenzande is al ruim 35 jaar actief in de lokale gemeenschap en daarbuiten. Van 1986-2004 was zij vrijwilliger bij Tafeltje Dekje. Vanaf 1995 is ze initiator en coördinator van een wekelijkse kaartenmaakmiddag voor oudere dames bij haar thuis. Daarnaast is ze al 31 jaar actief voor de internationale organisatie Dorcas die kleding inzamelt voor mensen in Oost-Europa.

Frits Troost uit Naaldwijk is vanaf 1998 gedurende 15 jaar bestuurlijk actief geweest voor de Rambonetgroep Scouting Naaldwijk, onder andere als voorzitter. Mede dankzij zijn inzet hebben veel kinderen en jongeren de kans gekregen om zich persoonlijk te ontwikkelen binnen scouting en is er aandacht voor samenwerking, sport, spel en natuur. Sinds 2011 is hij vrijwilliger bij de Voedselbank onder meer als loodsbaas, chauffeur en inpakker.

Bas Vermeulen uit Monster is sinds 2013 voorzitter van muziekvereniging Pius X in Poeldijk. Sinds 1999 is hij voor de Sportvereniging Quintus actief: van 1997-2003 als penningmeester van de handbalvereniging en van 2004 tot 2010 als penningmeester van de Stichting TopHandbal Quintus. Hij heeft zo samen met anderen een belangrijk fundament gelegd voor sportieve hoogtepunten zoals twee keer het landskampioenschap en de organisatie van de Champions League in Kwintsheul.

Ton Vollebregt uit Naaldwijk is al 35 jaar vrijwilliger bij Sportclub Monster, sinds het seizoen 1987-1988 onafgebroken als wedstrijdsecretaris en sinds 1988-1989 ook onafgebroken als bestuurslid. Vollebregt is op veel terreinen betrokken bij de vereniging, onder meer als beheerder, aanspreekpunt en bij de ledenadministratie.

Loes Voogd-Hofman uit Maasdijk is al 25 jaar actief voor de Stichting SeniorWeb. Hier is zij onder meer docent bij verschillende cursussen, bestuurslid en daarnaast is zij ook lid van de ledenraad bij de landelijke organisatie van Seniorweb. Ze is sinds vijf jaar ook secretaris bij Probus Vrouwen Westland en van 1995 tot 2005 voorzitter en huidig secretaris (sinds 2005) bij PCOB Maasdijk.

Frans de Vos uit Monster is sinds 1997 onafgebroken vrijwilliger bij Golfclub Duinzicht in Wassenaar, waar hij baancommissaris was en hand-en-spandiensten deed. Naast de activiteiten op de golfclub is hij tien jaar vrijwilliger geweest bij EDO Koi, waar hij zich bezighield met onderhoud, vissen, beplanting en filtersystemen.

Laat je reactie achter

Oplossing in zicht voor vriendenhok 't Lierse Kassie
VOORWAARDEN

Oplossing in zicht voor vriendenhok 't Lierse Kassie

VOORWAARDEN

Oplossing in zicht voor vriendenhok 't Lierse Kassie

Vriendenhok 't Lierse Kassie aan de Hooflaan in het buitengebied van De Lier mag blijven, als aan een aantal eisen op het gebied van veiligheid en gedrag wordt voldaan.

Afsluiting G.A. Brederolaan in Maassluis drie weken later
WEGWERKZAAMHEDEN

Afsluiting G.A. Brederolaan in Maassluis drie weken later

Een deel van de G.A. Brederolaan in Maassluis is niet vanaf deze week, maar pas per 5 september afgesloten. Er zouden rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd, maar die zijn vertraagd.

Flinke verbouwing winkelcentrum De Tuinen in volle gang
VERNIEUWING

Flinke verbouwing winkelcentrum De Tuinen in volle gang

Er wordt druk gewerkt in winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk. Het complex is inmiddels bijna 25 jaar oud en ondergaat een grootschalige vernieuwing.

Kort sportnieuws week 33: Rus naar kwartfinale
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 33: Rus naar kwartfinale

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Heijdse Lijn gaat rijden op afspraak
OPENBAAR VERVOER

Heijdse Lijn gaat rijden op afspraak

"U belt, het busje snelt." Dat is vanaf september het motto van de Heijdse Lijn. Het pendelbusje tussen Ter Heijde en Monster stopt met de oude dienstregeling en gaat straks rijden op afspraak.

Steeds meer regels voor organisatoren feestweken
VEILIGHEID

Steeds meer regels voor organisatoren feestweken

Na twee coronajaren konden de Westlandse feestweken deze zomer weer doorgaan. Een feest voor de bezoekers, maar soms een last voor de organisatoren. Die krijgen namelijk met steeds meer regels te maken.

Kort sportnieuws week 33: Rus naar kwartfinale
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 33: Rus naar kwartfinale

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Heijdse Lijn gaat rijden op afspraak
OPENBAAR VERVOER

Heijdse Lijn gaat rijden op afspraak

"U belt, het busje snelt." Dat is vanaf september het motto van de Heijdse Lijn. Het pendelbusje tussen Ter Heijde en Monster stopt met de oude dienstregeling en gaat straks rijden op afspraak.

Steeds meer regels voor organisatoren feestweken
VEILIGHEID

Steeds meer regels voor organisatoren feestweken

Na twee coronajaren konden de Westlandse feestweken deze zomer weer doorgaan. Een feest voor de bezoekers, maar soms een last voor de organisatoren. Die krijgen namelijk met steeds meer regels te maken.