advertentie Westland Infra top

WOS

'Laadpaalplakkers' in Westland blijven onbestraft

Elektrische rijders in Westland hebben het afgelopen jaar honderden keren een laadpaal 24 uur of langer bezet gehouden, terwijl de gemeente mensen verplicht hun auto weg te halen zodra het laden klaar is.

De WOS kreeg inzage in de verbruiksgegevens uit de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2020 van bijna alle laadpalen in de gemeente Westland. 744 laadbeurten (ongeveer 2 procent van het totaal) waren langer dan 24 uur. Sommige gebruikers maakten het overigens wel heel bont.

Volgens de Beleidsnota Oplaadinfractructuur van de gemeente Westland moeten elektrische auto’s worden weggehaald zodra ze volledig zijn opgeladen. Zo kan worden plaatsgemaakt voor een andere elektrische rijder.

Hoe lang het duurt voordat een auto volledig is opgeladen is afhankelijk van meerdere factoren, maar gemiddeld duurt het zo’n 6 tot 12 uur. Dat betekent dat de accu van iemand die zijn auto om 18.00 uur (na werktijd) neerzet, uiterlijk om 06.00 uur vol is. Deze persoon is op dat moment echter niet verplicht zijn auto weg te halen, want tussen 22.00 en 08.00 uur geldt de eerder genoemde regel niet.

Laadpaalplakkers

Uit ons onderzoek blijkt dat ruim 3.000 laadbeurten (12 procent van het totaal) tussen de 16 en 24 uur duren. De meeste zijn dan vol én hebben langer dan een nacht stilgestaan. Sommige auto’s staan er dus bijna een volle dag.

Toch wordt er maar zelden ingegrepen, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Westland. "Er worden geen rondjes door de wijk gereden om de zogenaamde 'laadpaalklevers' te betrappen. Er wordt meldingsgericht gehandhaafd. Mensen zijn een aantal keer gewaarschuwd. Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld."

Volgens de Vereniging Elektrische Rijders (VER) is het aantal laadpaalplakkers een probleem dat in omvang toeneemt. "Met de groei van het aantal elektrische auto's neemt de druk op laadpalen alleen maar toe", zei voorzitter Koos Burgman eerder in gesprek met de NOS. De VER pleit momenteel voor een uniform laadpaal- en kleefbeleid in heel Nederland. Eén van de ideeën is een extra tarief voor 'plakkers': "Is de auto opgeladen en sta je daarna nog langer dan een uur niet te laden dan betaal je een beperkt opslagtarief per minuut."

Veelgebruikt

Uit de gegevens van de 92 laadpalen is ook op te maken hoe vaak er daadwerkelijk auto's aangesloten zijn. Vooral de paal aan de Patijnenburg in Naaldwijk, bij winkelcentrum De Tuinen, blijkt populair. Daar staan maandelijks gemiddeld 100 auto’s aan gekoppeld. Ook aan het Graaf Florisplein in 's-Gravenzande en de Finkenflügelstraat in Wateringen wordt veel geladen (beide gemiddeld 64 keer per maand). Bij het gemeentehuis aan de Laan van de Glazen Stad in Naaldwijk staan gemiddeld 88 auto’s per maand op te laden, maar hier staan twee palen.

Toch wordt niet elke paal veel gebruikt. Bij 25 palen staan gemiddeld minder dan 20 laadbeurten per maand geregistreerd. De palen aan Het Veld in Monster (4 laadbeurten per maand), het Dreesplein in Naaldwijk en de Lierweg in De Lier (beide 6) hebben de meeste ruimte voor nieuwe laders uit de buurt.

De gemeente ziet overigens geen reden om deze op korte termijn op een andere locatie te plaatsen, zodat er meer gebruik van wordt gemaakt. "Als een laadpaal moet worden vervangen kan altijd worden gekeken naar de mogelijkheid om deze op een meer strategische plek te plaatsen. Maar de behoefte aan laadpalen groeit, dus in eerste instantie wordt ingezet op uitbreiding in plaats van heroverweging", aldus de woordvoerster.

Over dit onderzoek

Elektrisch rijden heeft in Nederland de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Op 1 januari 2020 stonden er 107.000 volledig elektrische auto’s geregistreerd, 62.000 meer dan in 2019. In Westland gaat het om 588 volledig elektrische auto’s. In het Klimaatakkoord is daarnaast afgesproken dat gemeenten eind dit jaar een visie op de laadinfrastructuur hebben liggen. Vanuit die gedachten zijn de drie gemeenten in ons uitzendgebied gevraagd naar de huidige stand van zaken.

Behalve antwoorden hebben wij in Westland ook inzicht gekregen in een tweetal documenten: een overzicht met bijna 300 aanvragen en de status daarvan én de verbruiksgegevens van zo’n 90 laadpalen. De WOS heeft de gegevens geanalyseerd op zaken als wachttijden, aantallen af- en toewijzingen en laadbeurten. Hierover verschijnen deze week drie verhalen.

Omdat de gegevens voor de gemeenten Maassluis en Midden-Delfland nog niet volledig zijn, gaan de verhalen nu alleen nog over Westland.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter