advertentie VEMO Lease top

Gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk WOS

Leefomgevingsfonds moet leeg: groenere dorpscentra en tiny forests

In het Leefomgevingsfonds van Westland zit nog 435.000 euro.

Het grootste deel daarvan zal worden gebruikt voor het vergroenen van de dorpskernen. Van het restant zullen drie tiny forests worden aangelegd. Het college voert hiermee twee raadsmoties uit.

Het Leefomgevingsfonds (LOF) is in 2017 gestart en bestaat uit projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving in Westland. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om onderhoud. Er is al meer dan 2,8 miljoen euro uitgegeven: 26 projecten zijn uitgevoerd en 6 zijn er in voorbereiding of in uitvoering. Een aantal projecten bleek in de praktijk niet op redelijke korte termijn of binnen het gestelde projectkrediet realiseerbaar. Het gaat om de projecten Groene entrees bij Westerlee, Maasdijk en de N223, fitnessplek Hofpark en het project wandelroutes.

Een tiny forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan (ongeveer 200 m2), waar bij de aanleg en beheer wordt samengewerkt met bewoners en scholen. Waar het trio zal komen, staat niet in het voorstel dat naar de raad is gestuurd. De vergroening van de dorpen is de tweede fase van het Groenplan dorpscentra. De uitwerking daarvan wordt gedaan samen met het MKB en de winkeliersverenigingen.

Laat je reactie achter