advertentie ALS Westland

WOS

Lierse begraafplaats wordt uitgebreid

Burgemeester en wethouders van Westland willen nog dit jaar de uitbreiding van de Lierse begraafplaats realiseren.

De gemeenteraad wordt gevraagd daarvoor een krediet van 550.000 euro beschikbaar te stellen. Vooruitlopend op het raadsbesluit wordt 23.500 euro uitgetrokken om met de voorbereidingswerkzaamheden te beginnen.

Na de uitbreiding zijn er ongeveer 140 vrij uitgeefbare graven bijgekomen, waarmee er voor de komende jaren voldoende begraafcapaciteit is. Ook worden twee lege grafvelden op het midden van de begraafplaats opgehoogd. Hiermee wordt het probleem van de hoge grondwaterstand voor het tweelaags begraven verholpen.

Laat je reactie achter