advertentie KBITE

WOS

Maassluis aast op subsidie voor extra woningen De Kade

Het college van B en W van Maassluis vraagt aan de rijksoverheid een subsidie van circa 3,7 miljoen euro voor extra woningen in het project De Kade.

Van die woningen zal de helft (51 procent) in de betaalbare sector vallen, zo blijkt uit een brief die vrijdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Maassluis dingt mee in de laatste tranche van de landelijke subsidieregeling Woningbouwimpuls, waarbij het gaat om een pot van in totaal 250 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet er onder meer sprake zijn van een aantoonbaar 'publiek financieel tekort' en dient er een cofinanciering van minimaal 50 procent plaats te vinden vanuit andere partijen.

Eerdere aanvraag
Eind vorig jaar had Maassluis al subsidie aangevraagd voor extra woningen op en bij De Kade. Die  aanvraag werd niet gehonoreerd. Na gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Provincie Zuid-Holland is gewerkt aan een aangepaste aanvraag. Het Maassluise college heeft hier op 14 september een klap op gegeven.

Het vereiste 'publiek financiële tekort' komt onder meer voort uit de door B en W gewenste aanpassingen in de infrastructuur met betrekking tot de verkeersafwikkeling omtrent De Kade, zoals die begin 2019 door de gemeenteraad zijn bekrachtigd:
* het wegprofiel van de Taanschuurkade op De Kade breder opzetten voor een verkeersveilige en verblijfsvriendelijke inrichting;
* herinrichting van de Prinses Julianalaan ten behoeve van verkeersveiligheid;
* verplaatsing van de huidige spoorovergang voor gemotoriseerd verkeer bij het Havenplein naar het station Maassluis Centrum (met als terugvaloptie: een verkeerskundige verbetering van de huidige overweg).

Proces mobiliteitsvraagstukken
In de komende periode wil het college de volgende mobiliteitsvraagstukken oppakken:
* Herinrichting Julianalaan. Op 25 oktober wordt er gesproken met bewoners. Daarna volgt nog dit jaar een 'themaraad' en begin 2022 zal er dan besluitvorming moeten zijn;
* Onderzoek nieuwe spoorwegovergang Havenplein-Laan 1940-1945. Ook hier nog dit jaar een themaraad, en besluitvorming begin 2022;
* Verkeersonderzoek gevolgen extra woningen op De Kade. Ook dit onderwerp nog dit jaar in een themaraad en begin 2022 besluitvorming.

Laat je reactie achter