advertentie Boekestijn

Maassluis heeft de financiën op orde

De gemeente Maassluis hoeft in de komende jaren niet extra te bezuinigen, aldus wethouder Sjef Evers.

Hij zei dit bij de verschijning van de zogeheten Kadernota 2022-2025. In de Kadernota kijkt het college van B en W elk jaar vooruit en geeft het investeringskeuzes aan voor de eerstvolgende vier jaar.“Wij doen het redelijk goed in verhouding tot andere gemeenten”, stelde Evers met een tevreden blik. De inwoners hoeven bijvoorbeeld niet bang te zijn voor een verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb). 

Maassluis heeft nu een algemene reserve van 27 miljoen euro en dat is een geruststellend gegeven. Er is een eeuwige discussie over de vraag hoe groot een algemene reserve moet zijn. Evers: “Wij zijn geen spaarvarken. Dat bedrag van 27 miljoen euro is geen doel in zichzelf.” Als er meevallers zijn, zou hij bij voorkeur opteren voor een verlaging van de ozb.

Er wordt in Maassluis de komende jaren onder meer extra geld uitgetrokken voor de jeugdzorg en onderwijshuisvesting. Daarnaast vraagt een duurzame en leefbare stad om meer openbaar groen. Ook het verbeteren en onderhouden van bruggen vraagt een extra financiële inspanning. 

Milieustraat
Als gevolg van een afkeuring van een rioolput en de noodzaak om alles weer vloeistofdicht te hebben, moet de milieustraat gedeeltelijk ‘op de schop’. Het college wil van die gelegenheid gebruik maken om drie extra opstelplaatsen aan te leggen voor de drie hoofdstromen: restafval, hout en puin. “Wij kunnen dan beter inspelen op piekmomenten en bewoners beter van dienst zijn door een en ander anders op te stellen. Ook zijn mogelijke calamiteiten hierdoor beter op te vangen”, zo staat in de nota.

De gemeenteraad bespreekt de kadernota 2022-2025 tijdens de commissievergadering van dinsdag 15 juni en de raadsvergadering van dinsdag 22 juni 2021. Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn online te volgen via deze link.

Laat je reactie achter