advertentie Boekestijn

Signbiblio

Maassluis staat vissen in gemeentelijk water toe

Iedereen met een vispas of een stadsvisbewijs mag sinds kort vissen in de wateren van Maassluis.

Voorheen kon dat alleen in de wateren die in eigendom zijn van het Hoogheemraadschap van Delfland, maar nu ook in alle andere wateren die door de gemeente Maassluis beheerd worden. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten omdat het oude beleid niet duidelijk bleek te zijn. In een aantal gevallen zijn in de afgelopen jaren volwassenen, maar ook kinderen berispt, weggestuurd en beboet.

Om vissen op een goede en verantwoordelijke manier wel mogelijk te maken heeft Maassluis haar zogeheten 'schubvisrecht' nu verhuurt aan Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD). Er is een huurovereenkomst 'schubvisrecht' getekend waarmee aIle onduidelijkheden zijn weggenomen. De SVBD kan hiermee zelf, naast politie en handhaving, ook zicht houden en controleren op vissers. 

De gemeente Maassluis ontvangt jaarlijks een vergoeding voor het verhuurde viswater. De vergunningverlening, verkoop, administratie, controle en andere zaken liggen vanaf nu allemaal bij de SVBD. 

Er zijn natuurlijk wel regels verbonden aan het vissen. Die zijn hier te lezen.

Laat je reactie achter