advertentie GJ de HR Partner TOP

WOS

Maassluise raad bijna eensgezind op weg naar 2026

De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdagavond bijna unaniem ingestemd met de begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Als enige kon Jan van den Hoek (Forum voor Maassluis) niet instemmen met de boekhoudprognose. Uitgaande van de huidige omstandigheden wordt in 2026 een tekort van 2,7 miljoen euro voorzien en dat vond hij onverantwoord. De andere fracties verwachten dat genoemde kwestie in de komende jaren kan worden opgelost.

De eerste begrotingsbehandeling van deze nieuwe gemeenteraad werd overigens gekenmerkt door een sterke onderstroom van saamhorigheid. Zo werden er meerdere moties unaniem door de raad aangenomen.

'Druk uitoefenen op provincie en rijk'

Een van die moties gold uitgerekend het 'rode' begrotingsjaar 2026. In de door de PvdA ingediende motie werd overwogen, dat de lokale overheden steeds meer taken op hun bord krijgen en dat dit over het algemeen gepaard gaat met te weinig financiële middelen vanuit het  rijk.  Door de systematiek van het gemeentefonds zal Maassluis - net als meer dan 300 andere gemeenten - in 2026 op een tekort uitkomen.
Daarom is collectief aan het college gevraagd om blijvende druk uit te oefenen op de provincie en landelijke overheid over de grote negatieve gevolgen die de wijziging van de algemene uitkering heeft op het begrotingsjaar 2026. Hierbij dient het college waar mogelijk samen op te trekken met (omliggende) gemeenten en hun overkoepelende vereniging VNG. Vóór 1 mei komend jaar wil de raad geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Meer controle op kwaliteit van 'buitenwerk'

De VVD kwam met een motie om meer controle uit te oefenen op de werkzaamheden in de openbare ruimte, die niet alleen door de gemeente maar ook door andere partijen worden uitgevoerd. Het werd van belang genoemd dat de kwaliteit van de stad ook na werkzaamheden weer op hetzelfde niveau wordt gebracht als voordien.
Het college is unaniem door de raad verzocht om in het werkproces op te nemen dat, op het moment dat werkzaamheden zijn afgerond, een controle uitgevoerd wordt op de kwaliteit. Als die kwaliteit van het werk niet voldoet aan de gestelde eisen, moet aan de uitvoerder opdracht worden gegeven het te herstellen conform de norm. Als daaraan niet wordt voldaan, moeten de kosten worden verhaald op die uitvoerder.

Canon van Maassluis

Nieuwkomer Leefbaar Maessluys kreeg de hele raad achter zich bij twee moties die met historisch besef te maken hebben.
Deze fractie wees er op, dat Maassluis sinds november 2017, mede dankzij de cultuurmakelaar en de Historische Vereniging Maassluis, een eigen lokale Canon heeft, als onderdeel van de Canon van Nederland. Uit onderzoek in 2019 is gebleken dat leerkrachten de regionale Canons positief waarderen.
Dat leidde tot de conclusie dat de Canon van Maassluis de lokale geschiedenis en cultuur ook dichterbij de leefwereld van Maassluise jongeren kan brengen en dat deze Canon een rol kan spelen in het versterken van de lokale identiteit en sociale samenhang. Daarom is nu aan het college verzocht om, in samenspraak met scholen en lokale instellingen, te onderzoeken hoe de Canon van Maassluis extra aandacht kan krijgen binnen ons basis- en voortgezet onderwijs.

Oude sluisdeuren

De tweede motie betrof de oude sluisdeuren van de Monstersche Sluis, die door de gelijknamige stichting aan de gemeente zijn aangeboden om deze een goede bestemming te geven. Uit een enquête is gebleken, dat een aantal inwoners het een goed idee vindt dat de sluisdeuren geplaatst worden op een markant punt in Maassluis, zoals bij de entree van stad.

'Leefbaar' bracht naar voren dat de nu in ontwikkeling zijnde ontsluiting van het Wilgenrijk een belangrijke entree voor de stad vormt en daarmee een goede plek is om de oude sluisdeuren te plaatsen. Dit leidde tot algehele steun aan het verzoek om op korte termijn te onderzoeken waar de oude sluisdeuren geplaatst kunnen worden en de raad hierover te informeren voor 1 februari komend jaar.

Gary Bouwer en Jurre van de Merwe van Leefbaar Maassluys vertelden op de radio hoe ze hun eerste begrotingsbehandeling hebben ervaren:

Laat je reactie achter

Veertien 'intimidatie-jongeren' in beeld bij politie
NAALDWIJK

Veertien 'intimidatie-jongeren' in beeld bij politie

NAALDWIJK

Veertien 'intimidatie-jongeren' in beeld bij politie

De politie heeft veertien jongeren in het vizier die zich in Naaldwijk schuldig zouden hebben gemaakt aan intimidatie op straat. Er zijn tot dusver zes concrete gevallen van dergelijke overlast gemeld.

Auto uitgebrand op Nieuweweg
112

Auto uitgebrand op Nieuweweg

Op de Nieuweweg in Honselersdijk is donderdagavond een auto in brand gevlogen. Het voertuig is volledig uitgebrand.

Verdachte van moord op tweelingbroer vrijgelaten uit voorarrest
'S-GRAVENZANDE

Verdachte van moord op tweelingbroer vrijgelaten uit voorarrest

De man uit 's-Gravenzande die ervan wordt verdacht zijn eigen tweelingbroer te hebben vermoord, komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten.

Westlandse politiek akkoord met aankoop 'Florawoningen'
CAMPUS-PLAN

Westlandse politiek akkoord met aankoop 'Florawoningen'

De gemeenteraad Westland is akkoord met de aankoop van drie vrijstaande woningen aan de Middel Broekweg in Honselersdijk, ten bate van Flora Campus Westland.

Fundering uit Tweede Wereldoorlog deels gesloopt. Mocht dit wel?
HOEK VAN HOLLAND

Fundering uit Tweede Wereldoorlog deels gesloopt. Mocht dit wel?

Onze regio kent nog veel overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog, zoals bunkers en tankgrachten die deel uitmaken van de Atlantikwall. Maar wat daar ook bij hoorde, waren drakentandversperringen. In de Hoekse Oranjepolder ligt nog een fundering van zo'n anti-tankversperring. Althans, nu nog maar een deel ervan, want de helft is plotseling gesloopt.

Bewoner door brandweer uit woning gered
WATERINGEN

Bewoner door brandweer uit woning gered

De brandweer heeft donderdagochtend een bewoner gered uit een woning aan de Kwaklaan in Wateringen waar brand was. De brand werd rond 10.30 uur door een alerte voorbijganger ontdekt.

Westlandse politiek akkoord met aankoop 'Florawoningen'
CAMPUS-PLAN

Westlandse politiek akkoord met aankoop 'Florawoningen'

De gemeenteraad Westland is akkoord met de aankoop van drie vrijstaande woningen aan de Middel Broekweg in Honselersdijk, ten bate van Flora Campus Westland.

Fundering uit Tweede Wereldoorlog deels gesloopt. Mocht dit wel?
HOEK VAN HOLLAND

Fundering uit Tweede Wereldoorlog deels gesloopt. Mocht dit wel?

Onze regio kent nog veel overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog, zoals bunkers en tankgrachten die deel uitmaken van de Atlantikwall. Maar wat daar ook bij hoorde, waren drakentandversperringen. In de Hoekse Oranjepolder ligt nog een fundering van zo'n anti-tankversperring. Althans, nu nog maar een deel ervan, want de helft is plotseling gesloopt.

Bewoner door brandweer uit woning gered
WATERINGEN

Bewoner door brandweer uit woning gered

De brandweer heeft donderdagochtend een bewoner gered uit een woning aan de Kwaklaan in Wateringen waar brand was. De brand werd rond 10.30 uur door een alerte voorbijganger ontdekt.