advertentie VEMO Lease top

Signbiblio

Meerderheid Westlandse gemeenteraad wil voorlopig niet van het gas af

Koppel Westlandse woningen voorlopig nog niet af van het aardgasnet.

Dat zegt een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad. GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig en LPF Westland dienen daartoe een motie in. De drie partijen betwijfelen of het besluit om van het aardgas af te gaan niet zal worden teruggedraaid na Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Bovendien zou gasachtige energie in de toekomst juist ook van belang kunnen zijn, zo blijkt volgens de partijen uit diverse studies.

De fracties komen met de motie voor de raadsvergadering van 22 september, naar aanleiding van de zogeheten conceptversie van de Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag. Dat is een document waarin gemeentes uit het gebied tussen Rotterdam en Den Haag samen met waterschappen, provincie en netbeheerders uitleggen hoe zij bijdragen aan de energietransitie. De Regionale Energiestrategie vloeit voort uit het klimaatakkoord dat vorig jaar werd gesloten.

Het is niet voor het eerst dat de drie lokale partijen met een voorstel komen om Westland voorlopig niet gasloos te laten worden. Net voor de zomervakantie kwamen de fracties onder meer met een motie om te laten onderzoeken of ook nieuwe woonwijken in Westland zonodig door middel van een extra hoofdtransportnetwerk kunnen worden aangesloten op gas. Die motie werd dan ook aangenomen.

Laat je reactie achter