advertentie TipTop

WOS

Meevallers zorgen voor positief saldo op jaarrekening Midden-Delfland

Een aantal incidentele meevallers zorgen ervoor dat de gemeente Midden-Delfland het jaar 2019 heeft afgesloten met een positief saldo.

In eerste instantie gaat het om een een positief saldo van iets meer dan een miljoen euro, mede veroorzaakt door verbetering van de exploitatie van de Harnaschpolder en de vrijval van de Zuidhoornseweg. Doordat een aantal budgetten uit 2019 nog doorlopen in 2020, een bedrag van 500.000 euro, blijft nog een half miljoen euro over. Het college van B en W stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve.

De gemeente moest overigens gedurende het jaar 2019 al meermaals ingrijpen in de begroting. Zo nam het in april maatregelen om een tekort van 1,5 miljoen, veroorzaakt door jeugdhulp, te dekken en moest het aan het einde van het jaar bijna een miljoen euro uit de algemene reserve halen vanwege 'ontoereikende budgetten voor jeugdhulp en de fors gestegen salariskosten door landelijke cao-afspraken'.

Wethouder Financiën Frank ten Have is dan ook nog niet optimistisch: "De begroting van gemeente Midden-Delfland staat nog steeds onder druk. Zonder deze meevallers zouden we in 2019 een tekort van zo’n 600.000 euro hebben gehad. We blijven daarom scherp letten op onze uitgaven. Ook voor de komende jaren zijn er nog een paar zware financiële uitdagingen, zoals de te verwachten korting uit de gelden van het Rijk, het gemeentefonds. Landschap, wonen en onderwijs zijn de kern van een gezonde toekomst voor Midden-Delfland en ontzien we zoveel mogelijk."

Opnieuw ingrijpen

De gemeenteraad besluit op dinsdag 7 juli over het voorstel van de jaarrekening. Het zal dan overigens ook direct moeten ingrijpen op de begroting van 2020. In het tweede kwartaal ontstaat namelijk een tekort van meer dan 500.000 euro, voor een groot deel ontstaan door een nieuwe berekening van de personeelskosten. Burgemeester en wethouders willen dit bedrag uit de reserves halen.

Laat je reactie achter