advertentie Toffe Deals

Begrotingsraad Westland in coronastijl WOS

Messenverbod in aantocht voor jeugd in Westland

Er komt in Westland een verbod op het bij zich dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar.

De gemeenteraad van Westland en burgemeester Bouke Arends zijn het roerend eens over een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin zo'n verbod moet worden vastgelegd.

Een motie om dit doel te bereiken was in aanloop naar de begrotingsbehandeling opgesteld door de fractie van D66. Alle fracties stemden er mee in. Burgemeester Arends liet tijdens de vergadering weten, dat er feitelijk al aan het voorstel wordt geschreven. Het verbod moet op 1 januari al in kunnen gaan.

Wanneer een mes een steekwapen is hangt af van de situatie, zegt de burgemeester: "Als je een mesje bij je hebt om een appeltje te schillen dan moet dat kunnen, maar als je met een klein mesje in je schooltas loopt en je hebt de intentie om dat te gebruiken is dat strafbaar. Of als je met een stiletto loopt. Waarom heb je een stiletto?" Volgens Arends moet aan jongeren ook worden duidelijk gemaakt dat ze geen mes moeten dragen om zich te verdedigen, of omdat het stoer zou zijn.

Ondanks lichte tot forse verdeeldheid tussen de fracties over tal van onderwerpen, waren er dinsdagavond ook nog enkele andere moties waar alle negen fracties unaniem mee instemden.

Wijkagenten
Zo is de burgemeester gevraagd om in overleg met de leiding van politiebureau Westland op korte termijn te komen tot het helder informeren van inwoners - vanuit de politie - over de wijkagenten en dat per kern goed duidelijk is wie de wijkagent is. Daarbij moet ook worden aangegeven op welke wijze de wijkagent het beste kan worden benaderd als er in de buurt kwesties spelen.

Verder verlangt de gemeenteraad dat de wijkagent, eventueel versterkt met een politiemedewerker, op vaste tijden en op een vaste locatie spreekuur houdt, met ook de mogelijkheid tot het doen van aangifte.

Rookvrije speeltuinen
Eveneens  was er unanimiteit over het onderwerp 'rookvrije speeltuinen'. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen eerder beginnen met roken, als zij anderen zien roken. De meeste ouders willen niet dat hun kind gaat roken, aldus de fracties. Om kinderen in een gezonde leefomgeving te laten sporten en spelen, moeten de openbare speelplekken in de gemeente rookvrij worden verklaard. Te plaatsen borden bij die speelplekken moeten dat kenbaar maken.

Onderhoud begraafplaatsen
Er wordt veel gesproken  over de (slechte) staat van diverse Westlandse begraafplaatsen. Ook in deze gemeente zijn er mensen die als vrijwilliger de handen uit de mouwen willen steken om die kerkhoven er netjes bij te laten liggen. "Er hebben zich al diverse mensen bij ons gemeld die wél in de uitvoerende rol mee willen helpen, maar niet in de organisatorische rol", zo meldt LPF Westland.
Daarom steunt de gehele raad het verzoek om in overleg met Vitis Welzijn te onderzoeken of een dergelijk initiatief praktisch uitvoerbaar is en/of de organisatie ervan door Vitis gedaan kan worden. Vanuit het CDA werd aangevuld, dat een dergelijke bereidheid bijvoorbeeld ook al bestaat bij de scouting in Wateringen.

Kerkgebouwen
Het zou mooi zijn als karakteristieke kerkgebouwen binnen de verschillende dorpen van Westland behouden kunnen blijven als cultureel erfgoed, zo vinden alle partijen. Daarom is het college verzocht om over dit onderwerp in gesprek te gaan met de betrokken kerkgenootschappen. Als er binnen een gemeente een kerkenvisie wordt ontwikkeld, zijn er op landelijk niveau mogelijkheden om voor het behoud van die gezichtsbepalende kerkgebouwen subsidie aan te vragen.

Laat je reactie achter