advertentie GJ de HR Partner TOP

Masterplan Flora Campus Westland

Metamorfose rondom World Horti Center

In een straal van 500 meter rondom het World Horti Center in Naaldwijk gaat in de komende tien jaar van alles gebeuren. Dat varieert van een openbaar vervoerknooppunt, allerlei typen woningen, arbeidsmigrantenhotel, nieuwe school tot een hoteltoren.

Dit blijkt uit het bijna 140 pagina's tellende Masterplan Flora Campus Westland, dat woensdagochtend door het college van B en W is gepresenteerd.

Het plan is een uitwerking van de Ontwikkelvisie Floragebied die in 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Het Floragebied is het gebied tussen de Dijkweg in Honselersdijk en de Lange Broekweg in Naaldwijk, 95 hectare groot, en wordt in het noordelijke deel gedomineerd door het uitgestrekte complex van bloemenveiling Royal Flora Holland

Het zuidelijke deel van dit gebied, met als herkenningspunt het World Horti Center (WHC), is inmiddels nader uitgewerkt en ingevuld. Dit deelgebied van 23 hectaren groot, wordt voortaan Flora Campus Westland genoemd. Het wordt aan de westkant begrensd door de Burgemeester Elsenweg, aan de noordkant door de Middel Broekweg, aan de zuidkant door de Lange Broekweg en aan de oostkant door de Europa.

Burgemeester Bouke Arends voelt zich bij deze uitwerking van een gedeelte van het Floragebied gesteund door het provinciaal bestuur. Immers Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waren in september afgelopen jaar niet ingenomen met de strekking van de Ontwikkelvisie Floragebied. "Wij hebben nadrukkelijk ingezet op steun van de provincie", aldus Arends, die sprak van een langdurige lobby.

Invulling

Hoe ziet het nu gepresenteerde deelplan er precies uit (zie ook de illustratie)?
Vanuit de richting Naaldwijk en de N213 bezien, fungeert de Middel Broekweg als de entree van Flora Campus Westland. Aan de bloemenveilingkant van de Middel Broekweg komt een knooppunt voor openbaar vervoer, waaronder een buseiland. Vlak erbij komen enkele appartementengebouwen, onder meer voor studenten, en - bij de bestaande entree naar het bloemenveilingterrein - een hotel voor arbeidsmigranten. Deze voorzieningen liggen dus aan de overkant van het WHC.

Tekst gaat verder onder de video.

15 verdiepingen hoge toren

Aan de oostkant van het WHC, kennis- en innovatiecentrum voor de glastuinbouw, komt een 15 verdiepingen hoge toren, met daarin een hotel met 80 kamers. Deze Horti Business Tower is qua grootte goed vergelijkbaar met de kantoortoren van de bloemenveiling, er schuin tegenover.

Aan de westkant van het WHC komt de nieuwe vestiging van het ISW Westland Vakcollege, met daarbij een sporthal en een mix van horeca, ondersteunende detailhandel en andere dienstverlening op de begane grond. Helemaal aan de westkant, parallel aan de Burgemeester Elsenweg, komen drie woonclusters, die samen goed zijn voor 520 woningen.

Florapark

Als we in de toekomst vanuit de lucht naar de Flora Campus Westland kijken, zien wij centraal in dit gebied het Florapark. Dit aan te leggen park heeft de entree aan de Middel Broekweg en ligt centraal in het plangebied. Het park maakt met een aantal 'groene vingers' verbinding met de omgeving. Tussen de groene vingers van het park ontstaan diverse bouwvlakken.

Het Florapark heeft als functie verblijven en ontmoeten. Er is een mix van wandelpaden, kleine sportvoorzieningen, ruimte voor evenementen, en landschapselementen van water- en groenpartijen. Het park heeft niet alleen een functie voor direct omwonenden, werknemers en studenten, maar levert ook een belangrijk aandeel in de groenvoorziening voor Westland. De kern van het park heeft een oppervlakte van ruim negen standaard voetbalvelden.

Centraal in het Florapark ligt het Hortus Lab als publiekstrekker. Dit Hortus Lab is sterk gericht op de steeds belangrijker combinatie van gezondheid en glastuinbouw.

WOS

Op maandag 17 april vanaf 19.00 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over de Floracampus. Die bijeenkomst is in het World Horti Center. Om deel te nemen aan deze avond kunnen belangstellenden zich aanmelden door uiterlijk vrijdag 14 april te mailen naar e-mailadres floragebied@gemeentewestland.nl, onder vermelding van 'Deelname 17 april'.

Laat je reactie achter

Vrouwelijke profs aan start bij Wielerspektakel Naaldwijk
VOLLERING EN VAN VLEUTEN

Vrouwelijke profs aan start bij Wielerspektakel Naaldwijk

VOLLERING EN VAN VLEUTEN

Vrouwelijke profs aan start bij Wielerspektakel Naaldwijk

De organisatie van het Wielerspektakel in Naaldwijk nodigt dit jaar geen mannelijke profrenners uit voor het afsluitende omnium. In plaats daarvan wordt ingezet op vrouwen.

Baggeren in de regio: 'We vonden een keer tien kluizen'
DOORSTROMING

Baggeren in de regio: 'We vonden een keer tien kluizen'

Baggeren is belangrijk voor de doorgang van sloten en vaarten. Het Hoogheemraadschap van Delfland is er momenteel volop mee bezig. Wat is baggeren eigenlijk precies en waar is het allemaal goed voor?

Tegels tegen zinloos geweld nu bij Nederland 3
KAPOENTJE

Tegels tegen zinloos geweld nu bij Nederland 3

De Wateringse tegels tegen zinloos geweld zijn in ere hersteld. De drie tegels met het lieveheersbeestje lagen sinds 2001 bij Jongerensociëteit Oikos. Door de fusie van Oikos met Nederland 3 zijn ze nu verplaats naar het popcentrum.

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight verkocht aan 'uitvinders'
DEN HOORN

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight verkocht aan 'uitvinders'

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight in Den Hoorn krijgt nieuwe eigenaren. Arnold en Hilde Jansen dragen eind dit jaar het stokje over, maar wel aan mensen zonder tuinbouwachtergrond.

Bezuinigingen Maassluise sportverenigingen dit jaar van de baan
STAPSGEWIJS

Bezuinigingen Maassluise sportverenigingen dit jaar van de baan

Het college van B en W van Maassluis heeft besloten de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties dit jaar toch niet te verhogen.

Sportnieuws: Chardon derde in Saumur
SPORT

Sportnieuws: Chardon derde in Saumur

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight verkocht aan 'uitvinders'
DEN HOORN

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight verkocht aan 'uitvinders'

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight in Den Hoorn krijgt nieuwe eigenaren. Arnold en Hilde Jansen dragen eind dit jaar het stokje over, maar wel aan mensen zonder tuinbouwachtergrond.

Bezuinigingen Maassluise sportverenigingen dit jaar van de baan
STAPSGEWIJS

Bezuinigingen Maassluise sportverenigingen dit jaar van de baan

Het college van B en W van Maassluis heeft besloten de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties dit jaar toch niet te verhogen.

Sportnieuws: Chardon derde in Saumur
SPORT

Sportnieuws: Chardon derde in Saumur

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.