advertentie VEMO Lease top

Signbiblio

Midden-Delfland denkt na over mechanisch legen afvalcontainers

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland hopen in de toekomst veel geld te kunnen besparen op de afvalinzameling door de invoering van een zogenoemde zijbelader.

Op deze manier kunnen de minicontainers langs de weg mechanisch worden geleegd.

In 2020 zijn inwoners van Midden-Delfland gemiddeld 50 euro meer kwijt aan hun afvalstoffenheffing, omdat de gemeente zelf meer moet betalen aan afvalverwerker Avalex. Er wordt daarom gezocht naar diverse maatregelen om kosten te beperken.


Dat zou kunnen als de wagens worden uitgerust met een zijbelader. Uit een eerste berekening blijkt daarmee een besparing van 120.000 tot 240.000 euro mogelijk. Er is immers minder personeel nodig doordat het legen automatisch gaat. Daarnaast kunnen meer bakken worden geleegd: volgens de huidige arbo-normen mogen werknemers maximaal 900 containers per dag legen, een zijbelader kan er dagelijks zeker 1.200 aan.

Een eventuele invoering heeft wel andere consequenties. Zo moeten er nieuwe, bredere aanbiedplaatsen komen, omdat alle bakken op een rij komen te staan. Hiervoor moet een totaalbedrag van 200.000 euro worden vrijgemaakt.
Daarnaast zou de papierinzameling door verenigingen moeten stoppen.


Laat je reactie achter