advertentie Boekestijn

Viaduct A20 tussen Maassluis en Maasland Google Streetview

Mijn Partij wil onderzoek naar dure oplossing Oude Veiling

De fractie van Mijn Partij Midden-Delfland wil dat er alsnog wordt gekeken naar de duurste oplossing voor het verkeersprobleem bij de kruising Oude Veiling met de Maassluiseweg in Maasland.

Uit een verkenning van ingenieursadviesbureau Sweco in opdracht van de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Westland kwam naar voren dat "de oplossing die alle problematiek wegneemt tegen maatschappelijk verantwoorde kosten er niet is". De oplossing waar het hier om gaat, is een verbreding van het viaduct bij de A20, waarbij aan weerszijden een rijbaan wordt gelegd voor het verkeer uit en naar Maassluis en Maasland. Maar een globale raming van alleen de bouwkosten komt al neer op 7,5 miljoen euro. Bovendien wil Rijkswaterstaat hier vooralsnog niet aan meewerken.

Toch wil de fractie van Mijn Partij dat deze optie nog eens serieus wordt overwogen: "Is er bij de kostenberekening voor variant 1 (bovenstaande variant - red.) ook gekeken naar de al aanwezige brede stroken op het viaduct van de A20 naast de snelweg?" en "Is het college bereid om in gesprek te gaan met landelijke partijen om variant 1 een serieuze kans te geven", zo schrijft het Maaslandse raadslid Frank van Lier in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland.

Er wordt al jaren gezocht naar een oplossing voor de problematiek bij het kruispunt Oude Veiling met de Maassluiseweg. Diverse voorstellen hebben in de afgelopen jaren de revue al gepasseerd, waaronder een plan met verkeerslichten. Toch is er nooit een passende oplossing gevonden.

 Het college van Maassluis liet eerder weten dat  eenrichtingsverkeer op de Maassluiseweg voor nu samen met Midden-Delfland verder wordt onderzocht. Wat de kosten van deze variant precies zijn, is niet duidelijk, aangezien er ook dan aanpassingen nodig zijn op het onderliggende wegennet van Maassluis.

Laat je reactie achter