advertentie VEMO Lease top

Archieffoto

Minister Slob eist toelating islamitische basisschool in Westland

Onderwijsminister Arie Slob eist dat de gemeenteraad van Westland morgenavond de komst van een islamitische basisschool vastlegt in het Scholenplan voor de periode 2021-2024.

Dat heeft Slob gedaan in een brief die hij gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Als de raad er niet mee instemt, zal hij overgaan tot een zogeheten indeplaatsstelling. Een dergelijke maatregel heeft de minister ook in juli vorig jaar al genomen, maar dat heeft de meerderheid van de Westlandse volksvertegenwoordigers vervolgens aangevochten bij de Raad van State. Bij dat hoogste rechtscollege heeft de raad inmiddels bot gevangen. Vanwege de rechtsgang had Yunus Emre nog geen (nieuwe) vergunningaanvraag ingediend.

In een voorbereidende commissievergadering heeft de meerderheid van de raad al te kennen gegeven niet in te stemmen met een Scholenplan met daarin opgenomen een islamitische basisschool. "Naar aanleiding hiervan zie ik mij genoodzaakt u erop te wijzen dat u wettelijk verplicht bent het voornoemde plan van scholen vast te stellen", schrijft Slob. Als de raad opnieuw niet akkoord gaat, "zal ik mij genoodzaakt zien om deze wettelijke taak namens uw raad uit te voeren. Ik zal dan wederom een besluit tot indeplaatsstelling nemen", stelt de minister.

Laat je reactie achter