advertentie ALS Westland

'Corona-opstelling' Westlandse raad op 1 juni 2021

Mogelijk laatste 'verzetsdaad' Westlandse raad tegen komst islamitische basisschool

De meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft zich vanavond opnieuw tegen de komst van een islamitische basisschool uitgesproken.

Dit was geheel conform de algemene verwachting, omdat de drie lokale partijen al jarenlang aangeven alles in het werk te stellen om de komst van zo'n school tegen te houden. Westland Verstandig, LPF en GBW hielden voet bij stuk. Samen waren zij goed voor 19 stemmen, de zes overige fracties voor 17 stemmen.

Mede als gevolg van recente nieuwe wetgeving lijkt het vrijwel zeker, dat de blokkeermogelijkheden nu op zijn. Normaal gesproken zal Yunus Emre in de zomer van volgend jaar kunnen starten. Waar die school dan komt, is nog niet precies bekend. De instelling heeft een voorkeur voor Naaldwijk.

Inventarisatie
Onderwijswethouder Van der Stee houdt bij alle bestaande scholen in Westland een inventarisatie van het aantal volgend jaar noodzakelijke en eventueel beschikbare lokalen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Yunus Emre in een (deel van een) bestaand scholencomplex een onderkomen kan vinden. En anders moet worden omgekeken naar een pand dat ruimte biedt aan (in eerste instantie) vijf groepen.

Juridische procedures
Voor een buitenstaander is er inmiddels geen touw meer vast te knopen aan deze sinds 2016 lopende kwestie, mede gezien de aard van allerlei juridische procedures. Tot de kern teruggebracht, is  het simpel te verklaren: in de grondwet is de vrijheid van onderwijs vastgelegd, maar gemeenteraadsleden hebben ook het in wetgeving verankerde recht dat zij een vrije keus hebben bij stemmingen.

Er volgt nu opnieuw een herhaling van zetten: burgemeester Bouke Arends informeert de minister van onderwijs over het nemen van een besluit door de gemeenteraad dat in strijd is met de Grondwet. De fracties die behoren tot landelijk actieve partijen sturen een afkeurende brief naar de minister en naar het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. De kern ervan: dat besluit is strijdig met het in de Grondwet vastgelegde recht op vrijheid van onderwijs.

Laat je reactie achter