advertentie VEMO Lease top

Dennis van Schie

N468 pas in 2021 op de schop

De werkzaamheden aan de N468 (Gaagweg) tussen Schipluiden en Maasland beginnen hoogstwaarschijnlijk pas begin 2021.

Dat blijkt uit navraag van de WOS bij de provincie Zuid-Holland. Daarmee wordt nog verder afgeweken van de oorspronkelijke planning. Aanvankelijk was het namelijk de bedoeling dat de weg al in 2019 op de schop ging.

Toenmalig wethouder Hans Horlings van Midden-Delfland liet begin 2019 al weten dat die planning niet haalbaar bleek en dat de start van het werk was verschoven naar 2020. Nu blijkt echter dat pas in het laatste kwartaal duidelijk wordt welke aannemer aan de slag gaat. "In het eerste kwartaal van 2021 staat het verleggen van kabels en leidingen gepland. Daarna volgt in maart de uitvoering", aldus een provinciewoordvoerder.

Overname

De provincie wil het beheer van de weg al jaren overdragen aan de gemeente Midden-Delfland, maar die hield de boot lange tijd af vanwege de hoge onderhoudskosten. De N468 bevindt zich op een veendijk en is daardoor zeer onderhoudsgevoelig. Op de weg geldt een gewichtsbeperking tot 20 ton, maar dit zorgt voor problemen voor onder meer vrachtwagens die melk komen ophalen bij melkveebedrijven.

In 2018 was er alsnog een akkoord. Midden-Delfland, de provincie en het Hoogheemraadschap van Delfland tekenden toen een intentieverklaring over de overname van de weg. Daarvóór moet de weg wel eerst flink worden gerenoveerd. Afgesproken is dat de weg volledig opnieuw wordt opgebouwd, met een nieuwe constructie. Zodra dat is gebeurd, kan het maximale gewicht weer worden aangepast naar ten minste 40 ton.

Uit een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en hoogheemraadschap blijkt dat de werkzaamheden uiterlijk in 2023 moeten zijn afgerond. De gemeente wordt dan beheerder en richt de weg in als lokale ontsluitingsweg: zo wordt de N468 minder aantrekkelijk voor sluipverkeer tussen de A20 en de A4.

Midden-Delfland krijgt na overname overigens een potje van 3,2 miljoen euro mee. Dit zou goed zijn voor beheer en onderhoud van de weg voor de eerste twaalf jaar. Mogelijk komt daar nog extra geld bij als niet als de projectkosten achteraf lager blijken uit te vallen.

Laat je reactie achter