advertentie Flora College

Natuurlijk Delfland: 'Bomenkap Woutersweg is stilgelegd'

Milieuorganisatie Natuurlijk Delfland heeft deze maandagavond laten weten dat de kap van 45 bomen achter een woning aan de Woutersweg in 's-Gravenzande op haar verzoek is stilgelegd.

De milieupolitie zou het argument delen dat er een onderzoek ontbreekt naar het voorkomen van vleermuizen bij deze bomen. Nota bene op last van de gemeente Westland was vanochtend gestart met de bomenkap. Volgens de betrokken familie Van Dillen staan er nu nog 19 bomen overeind. Zij was naar eigen zeggen vanavond nog niet in kennis gesteld van een mogelijk kapverbod.

De familie voerde een opdracht uit van de gemeente, omdat de bomen feitelijk op glastuinbouwgrond staan. Komende maandag geldt in dat verband als 'fatale datum', want dan wordt een last onder dwangsom van kracht.

In de gemeente Westland is voor het kappen van bomen die in het bezit zijn van particulieren geen kapvergunning nodig. Voor monumentale bomen is wél een kapvergunning nodig. "Wat bewoners niet weten, is dat er zeker bij grote bomen onderzoek gedaan moet worden naar het voorkomen van vleermuizen. In de Nederlandse wetgeving hebben deze de hoogste bescherming", aldus Natuurlijk Delfland. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat evenwel dat percelen met een tuinbouwbestemming als zij geen tuinbouwbeplanting hebben slechts met gras mogen zijn begroeid.

 Natuurlijk Delfland zegt een oplossing voor dit dilemma aan te dragen. "Dat is de Regeling Tijdelijke Natuur, die is bedoeld om de belemmering die het gevolg is van de APV en/of natuurwetgeving weg te nemen", verklaart de organisatie,

De familie Van Dillen zei maandagavond nog geen weet te hebben van een kapverbod. Als zij dinsdagochtend niets hoort van het bevoegd gezag, wordt de oorspronkelijke opdracht verder uitgevoerd.

Eigenaar Ton van Dillen reageert in de WOS-ochtendshow

Laat je reactie achter