advertentie Greve

Arcade/Venster Architekten

Nieuwbouwplan Sportlaan De Lier valt goed in gemeenteraad

Een ruime meerderheid in de Westlandse gemeenteraad is voorstander van de komst van 62 woningen aan de Sportlaan in De Lier, zo bleek dinsdagavond.

Het complex is gesitueerd op de locatie waarop voorheen een tuinbouwschool stond. Deze locatie is in 2009 aangekocht door woningcorporatie Arcade. Er komt een appartementengebouw met 42 sociale huurwoningen en daarnaast 20 eengezinswoningen voor verhuur in de vrije sector.

In een commissievergadering van de gemeenteraad werden aanvankelijk veel vragen gesteld over het aspect 'parkeren'. Zowel enkele burgers die tijdens de hoorzitting aan bod kwamen als fractiewoordvoerders spraken hun zorgen daarover uit.
Wethouder Gardien kon die zorgen wegnemen: alle 103 benodigde parkeerplaatsen worden binnen dit bestemmingsplan gerealiseerd. De vrees dat er in de buurt een aantal parkeerplaatsen zou verdwijnen werd met stelligheid tegengesproken.

Verbazing
Het was fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig die niet gerust op de plannen was, vooral naar aanleiding van de zienswijzen die door enkele burgers zijn ingediend. Hij kwalificeerde het als een niet doordacht plan en nam ook het woord 'broddelwerk' in de mond.

Met name enkele in De Lier woonachtige raadsleden toonden zich ingenomen met het plan en waren verbaasd over de opstelling van Duijsens. "De Lier zit te gillen om dit soort woningen", aldus Cor van der Mark (CDA). "Aan de Sportlaan staan al hogere gebouwen", voegde hij er aan toe. Waarop Duijsens voorspelde, dat de drie mensen die een zienswijze hebben ingediend verder bezwaar zullen maken en dit tot uitstel van de uitvoering zal leiden. "Dan kun je beter een etage minder doen of het complex anders indelen", suggereerde hij.

Ook Peter Voskamp (LPF) was het oneens met Duijsens. "Dit is een uitstekend plan op een heel mooi plekje in De Lier", was zijn conclusie.

Het bestemmingsplan zal vrijwel zeker op 22 september in de gemeenteraad worden vastgesteld.

Laat je reactie achter