advertentie KBITE

vlnr burgemeester Rodenburg, Rob Zwaard (CDA), Jacob van der Eijk (VVD) en Roger Vieira (D66) WOS

Nieuwe coalitie zet in op meer betaalbare woningen

De nieuwe coalitie van CDA, VVD en D66 gaat de komende jaren werken aan de komst van meer betaalbare woningen in Midden-Delfland. Uitgangspunt is minimaal 60 procent sociale en betaalbare woningen per bouwplan.

Dat staat in het coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat de fractievoorzitters Rob Zwaard (CDA), Jacob van der Eijk (VVD) en Roger Vieira (D66) vanmiddag hebben aangeboden aan burgemeester Arnoud Rodenburg. Komende woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Daarmee heeft Midden-Delfland drieënhalve maand na de verkiezingen een nieuw bestuur.

75 woningen per jaar

Het streven van de nieuwe coalitie is dat er tot 2030 elk jaar gemiddeld 75 woningen worden opgeleverd.  Er wordt gebouwd binnen de kernen en niet in het groen. Vanwege het tekort aan woningen, zijn panden met meerdere woonlagen een optie. Al moeten die wel goed in te passen zijn  binnen de omgeving.

In elk bouwplan valt straks tenminste 30 procent van alle woningen in de sociale sector. In totaal gaat het per plan om minimaal 60 procent sociale en betaalbare woningen. "Voor de sociale en betaalbare woningen geldt het uitgangspunt dat de helft daarvan huur en de andere helft koop is." Bij betaalbare koop gaat het om een bedrag tot 355.000 euro. Nadere uitwerking van deze plannen volgt nog. De provincie Zuid-Holland heeft onlangs een tijdelijke stop afgekondigd op alle nieuwe bouwplannen in Midden-Delfland. Dit omdat de gemeente de woningmarktafspraken voor de regio Haaglanden niet heeft ondertekend. Een extern bureau onderzoekt nu hoe Midden-Delfland meer sociale woningen kan gaan bouwen.

Groene landschap

Het Bijzonder Provinciaal Landschap wordt in stand gehouden. Er wordt niet in gebouwd en "bij onvermijdelijke ingrepen vanuit nationale projecten is medewerking slechts mogelijk bij een juiste inpassing door versterking van de ruimtelijke kwaliteit, recreatieve waarden en biodiversiteit en een aanvullende compensatie." De boeren worden gekoesterd als beheerder van het gebied. 

De coalitie wil inzetten op een verbetering van de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Daarbij wordt gedacht aan het versterken van de routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en skaten en ook de ruiterpaden worden niet vergeten. Er moeten ook concrete plannen komen om de recreant duidelijker te vertellen wat en waar er te beleven is. "Wij denken aan informatieve borden en voorzieningen met beschikbaarheid van folders, digitale routes en informatie over activiteiten, streekproducten, cultuurhistorie en voorzieningen."

Zelfstandig wonende ouderen

Het is volgens de drie partijen belangrijk dat ouderen in staat zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarvoor moeten er ook appartementen komen. De ouderen blijven mobiel met bijvoorbeeld De Mus, met daarbij uitbreiding met concepten als het AutoMaatje van de ANWB.

Veiligere wegen

Verkeersveiligheid is een ander speerpunt. De coalitiepartijen vragen het nieuwe college in overleg met schoolbesturen aandacht te besteden aan veiligere wandel- en fietsroutes naar school. "Denk hierbij ook aan verlichting en inrichting van kruispunten op de school-thuisroute."

Verder moeten diverse verkeersgevaarlijke situaties proactief worden aangepakt. Voorbeelden daarvan zijn de kruispunten Hoornseweg-Hoornsekade in Den Hoorn en Oude Veiling-Maassluiseweg in Maasland. In Schipluiden zijn landbouwverkeer op de Keenenburgweg en doorgaand verkeer bij de Kapel volgens de partijen 'een verkeersrisico'. 

Vergroening Harnaschpolder

Nu de Harnaschpolder nagenoeg klaar is, moet het bedrijventerrein in Den Hoorn ook worden vergroend. Daarbij gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de daken van de gebouwen, 'met toepassing van zonnepanelen of sedumdaken'. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de aanleg, herstel en het vergroenen van de fietsroute door dit bedrijventerrein.

Eenvoudig taalgebruik

In het coalitieakkoord komen nog tal van andere zaken aan de orde, waar de komende vier jaar werk van moet worden gemaakt:

  • Gemeentelijke teksten moeten eenvoudig taalgebruik bevatten, zodat die voor alle inwoners leesbaar zijn;
  • Er wordt gewerkt aan een gebiedsvisie voor het landschap tot 2050;
  • Er moet worden gekeken naar meervoudig gebruik van sportaccommodaties;
  • Lokale heffingen als OZB, reinigingsheffing en rioolbelasting hoeven niet met de inflatiecorrectie te stijgen. De partijen zien bij voorkeur zelfs een daling;
  • Het heffen van toeristenbelasting is een optie.

Wethoudersposten

De namen van de drie wethouders zijn vanwege een (verplicht) integriteitsonderzoek nog niet openbaar gemaakt. Dat gebeurt naar verwachting begin komende week. Frank ten Have (CDA) en Wendy Renzen (VVD) lijken vrijwel zeker terug te keren in het nieuwe college.

De verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt:

  • CDA (1e locoburgemeester): financiën, economische zaken, buitengebied, ouderenbeleid, openbare werken;
  • VVD (2e locoburgemeester)ruimtelijke ordening en wonen, recreatie, vrijetijdseconomie, PUUUR, verenigingen, sport, accommodaties, beheer en exploitatie gemeentelijke gebouwen;
  • D66 (3e locoburgemeester): duurzaamheid, mobiliteit en verkeer, sociaal domein, kunst, cultuur, monumenten, participatie en communicatie, dienstverlening.

Laat je reactie achter

Enorme vlag langs A20 weer weg
PROTEST

Enorme vlag langs A20 weer weg

PROTEST

Enorme vlag langs A20 weer weg

De omgekeerde vlag die als ondersteuning van het boerenprotest in de nacht van woensdag op donderdag langs de A20 was gelegd, is vrijdag weggehaald.

Ben & Sem zitten te dubben over De Lier
HERINDELING

Ben & Sem zitten te dubben over De Lier

Vanuit het niets kwam deze week het bericht dat een initiatiefgroep van vijf mannen De Lier wil losmaken van de gemeente Westland om onderdeel te worden van de gemeente Midden-Delfland.

Koppert Cress verliest hoger beroep om gratis gezonde lunch
VRIJSTELLING

Koppert Cress verliest hoger beroep om gratis gezonde lunch

Koppert Cress in Monster moet toch belasting betalen over de gratis gezonde lunches voor het personeel.

Route Emmaboulevard naar Havenweg weer open
VERKEER IN DE HOEK

Route Emmaboulevard naar Havenweg weer open

De gisteren in Hoek van Holland geplaatste afzetblokken bij de toegang naar de Cruquiusweg vanaf de Koningin Emmaboulevard, zijn 's avond alweer weggehaald.

Woonunits voor vluchtelingen in Monster
HUISVESTING

Woonunits voor vluchtelingen in Monster

Langs de Haagweg in Monster zijn de eerste woonunits voor Oekraïense vluchtelingen geplaatst.

Kort sportnieuws week 32: Quintus boekt oefenzege
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 32: Quintus boekt oefenzege

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Route Emmaboulevard naar Havenweg weer open
VERKEER IN DE HOEK

Route Emmaboulevard naar Havenweg weer open

De gisteren in Hoek van Holland geplaatste afzetblokken bij de toegang naar de Cruquiusweg vanaf de Koningin Emmaboulevard, zijn 's avond alweer weggehaald.

Woonunits voor vluchtelingen in Monster
HUISVESTING

Woonunits voor vluchtelingen in Monster

Langs de Haagweg in Monster zijn de eerste woonunits voor Oekraïense vluchtelingen geplaatst.

Kort sportnieuws week 32: Quintus boekt oefenzege
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 32: Quintus boekt oefenzege

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van al het kleine(re) sportnieuws, waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.