advertentie KBITE

Google Streetview

'Nieuwe gymzaal en woonzorgcentrum voor ouderen op plek Hoornbloem'

Als het aan het gemeentebestuur ligt, komen er op de plek van zalencentrum De Hoornbloem in Den Hoorn een nieuwe gymzaal en een woonzorgvoorziening voor ouderen.

Er wordt in de gemeenteraad al jaren gesproken over de toekomst van De Hoornbloem. Het zalencentrum en de sporthal zijn sterk verouderd en bovendien vaak dicht. Herontwikkeling moet een impuls geven aan de locatie en het Koningin Julianaplein.

De gemeenteraad wordt in juni gevraagd toestemming te geven voor een verkenningsonderzoek. Er moet specifiek worden gekeken naar de mogelijkheden voor een gymzaal waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast zou er een een kleinschalige woonzorgvoorziening voor kwetsbare ouderen met 24-uurszorg moeten komen. Verder heeft het college van B en W de wens voor een ruimte voor sociaal-culturele voorzieningen en zelfstandige seniorenwoningen.

Er zou in elk geval geen sporthal mogen terugkeren. Met de gemeente Delft vindt overleg plaats over alternatieve huisvesting voor verenigingen die nu gebruik maken van de sporthal. Het gaat dan onder meer om badmintonvereniging BC Den Hoorn, volleybalclub VVV Delta en de korfballers van DES uit Delft.

Laat je reactie achter