advertentie KBITE

Kassen langs de Westlandroute WOS

Nieuwe kabinet gaat voor verdere verduurzaming glastuinbouw

De verdere verduurzaming van de glastuinbouw en meer woningen bouwen zijn enkele punten uit het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord.

Na maanden praten en de langste formatie ooit, presenteerden informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes het coalitieakkoord van het komend kabinet Rutte-4. Dat kabinet bestaat uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De titel van het coalitieakkoord is "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst".

In het coalitieakkoord staat ook de glastuinbouw genoemd als een sector met veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie  van hoogwaardige producten. De sector kan zelfs CO2-postitief worden, maar leunt nu nog vooral op aardgas, volgens de huidige en aanstaande coalitiepartijen. "We gaan deze overstap stimuleren in plaats van ontmoedigen. We creëren de  randvoorwaarden om de glastuinbouw verder te verduurzamen en koploper te laten zijn in  energiezuinige, circulaire producten", staat in het akkoord. Vanaf 2025 komt er wel een einde aan het lagere energietarief voor de glastuinbouw.  

Woningbouw

Het komend kabinet wil de woningbouw versnellen tot rond de 100.000 woningen per jaar voor heel Nederland. "We streven ernaar dat ten minste twee derde van de woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie zijn", staat er te lezen. Die grens ligt momenteel op 325.000 euro.

Het komend kabinet gaat de verhuurderheffing afschaffen. Daardoor hoeven woningcorporaties minder belasting te betalen en zo houden ze meer geld over om  woningen bij te bouwen. "We maken bindende prestatieafspraken met  corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat, gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. Zij brengen deze  steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.

"Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tijdelijke  woningen te bouwen en 15.000 eenheden extra te bereiken via transformatie van kantoren tot woningen. De regels voor tijdelijke woningen wil het komend kabinet gaan versoepelen." En er komt een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO).

Klimaat

Het kabinet wil 60 procent aan CO2-uitstoot verminderen en stelt een fonds in met 3,5 miljard euro voor maatregelen om dat waar te maken. Er komt ook een fonds voor stikstofreductie. Er komt een minister voor Klimaat en Energie, die regie voert over het beleid en het  klimaatfonds. Het nieuwe kabinet gaat het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, door in te zetten op extra windturbines op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie.

Er komt een langjarig Nationaal Isolatieprogramma mét afspraken en middelen tot ten minste 2030 om woningen sneller, slimmer en socialer te isoleren. Het komend kabinet wil mensen actief benaderen, bundelt vraag en aanbod, begint bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en biedt (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.

Overig

Het kabinet trekt structureel 1,25 miljard euro uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Het kabinet blijft investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt.

De basisbeurs komt terug, de vergoeding voor kinderopvang gaat omhoog en er komt extra ondersteuning voor de minima en voor de slachtoffers van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Veel belastingen gaan omlaag, een vaste baan wordt voor meer mensen bereikbaar en een veilige buurt en sterk onderwijsstelsel zijn volgens beoogd premier Rutte de belangrijkste punten van het nieuwe kabinet. Verder wordt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. 

Alle vier de partijen benadrukten dat de formatie met 247 dagen te lang heeft geduurd en dat ze nu snel aan de slag moeten. Dat gaat nog even duren:  morgen is er eerst een debat in de Tweede Kamer over het bereikte akkoord en pas na het kerstreces wordt de samenstelling van het nieuwe kabinet verwacht.

Laat je reactie achter

WOS Radio weer in de lucht
WERKZAAMHEDEN

WOS Radio weer in de lucht

WERKZAAMHEDEN

WOS Radio weer in de lucht

Het FM-signaal van WOS Radio is weer te ontvangen.

Struinen tussen Glas en Duinen: Vogels voeren met koude temperaturen
NATUUR

Struinen tussen Glas en Duinen: Vogels voeren met koude temperaturen

Elke woensdag komt onze huisboswachter Heleen Verduijn langs in de studio om te vertellen over het laatste nieuws op het gebied van flora en fauna.

Subsidie op energiebesparende maatregelen door Westlandse burgers
RAADSBESLUITEN

Subsidie op energiebesparende maatregelen door Westlandse burgers

De gemeenteraad van Westland heeft woensdagavond twee subsidieregelingen vastgesteld die burgers moeten helpen de energiekosten terug te dringen.

Bedrijfspand ontruimd na verdenking koolmonoxide
112

Bedrijfspand ontruimd na verdenking koolmonoxide

De brandweer is woensdag opgeroepen naar de Hovenierstraat in Naaldwijk omdat een persoon onwel was geworden. Alle andere aanwezigen in het gebouw zijn geëvacueerd.

Marcel van Wieren na dit seizoen weg bij MVV'27
VOETBAL

Marcel van Wieren na dit seizoen weg bij MVV'27

Hoofdtrainer Marcel van Wieren neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de Maaslandse voetbalvereniging MVV'27.

Bierwinkel Naaldwijk verhuist en wordt café: 'Westland snakt naar een proeflokaal'
TRAMHUISJE

Bierwinkel Naaldwijk verhuist en wordt café: 'Westland snakt naar een proeflokaal'

De Bierwinkel is bijna niet meer weg te denken uit de Rembrandtstraat in Naaldwijk. Toch gaat het bedrijf daar weg, maar de eigenaren stoppen er niet mee. Ze verhuizen naar het Tramhuisje waar het een biercafé gaat worden.

Bedrijfspand ontruimd na verdenking koolmonoxide
112

Bedrijfspand ontruimd na verdenking koolmonoxide

De brandweer is woensdag opgeroepen naar de Hovenierstraat in Naaldwijk omdat een persoon onwel was geworden. Alle andere aanwezigen in het gebouw zijn geëvacueerd.

Marcel van Wieren na dit seizoen weg bij MVV'27
VOETBAL

Marcel van Wieren na dit seizoen weg bij MVV'27

Hoofdtrainer Marcel van Wieren neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van de Maaslandse voetbalvereniging MVV'27.

Bierwinkel Naaldwijk verhuist en wordt café: 'Westland snakt naar een proeflokaal'
TRAMHUISJE

Bierwinkel Naaldwijk verhuist en wordt café: 'Westland snakt naar een proeflokaal'

De Bierwinkel is bijna niet meer weg te denken uit de Rembrandtstraat in Naaldwijk. Toch gaat het bedrijf daar weg, maar de eigenaren stoppen er niet mee. Ze verhuizen naar het Tramhuisje waar het een biercafé gaat worden.