advertentie Boekestijn

Verbeelding IV Infra

Nog geen besluit over aanpassingen Woudseweg (N223)

De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft vanavond nog geen besluit genomen over de aanpassingen aan de Woudseweg (N223).

Op de agenda stond de aanpak van het gedeelte tussen de Molenlaan en het dorp 't Woudt. Op de provinciale weg zijn maatregelen nodig voor de verkeersveiligheid, omdat er verhoudingsgewijs veel (zware) ongelukken gebeuren. Na jaren van overleg tussen gemeente, provincie, omwonenden en andere betrokkenen leek er nu eindelijk een bestemmingsplan te kunnen worden vastgesteld. Er leven echter nog wat onduidelijkheden, onder andere over de geluidswaarden, waardoor de raad nog geen beslissing wilde nemen. Wethouder Frank ten Have was het daarmee eens.

Zo zou de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Molenlaan gaan zorgen voor meer geluidsoverlast richting de woningen en bedrijven in het tuinbouwgebied. Volgens het geluidsrapport dat door de provincie is opgesteld, zou dat niet het geval zijn, maar een van de insprekers - de advocaat van het bedrijf Topkrop - had hier ernstige twijfels bij. Uit een second opinion zou blijken dat er fouten zijn gemaakt in de berekening. Raadsleden en ook de wethouder willen dan ook dat er nogmaals wordt gekeken naar het rapport.

Ook naar een aantal andere punten waarover de in totaal vijf insprekers hun zorgen uitten, zal nog verder worden gesproken. Het gaat dan onder andere over het verplaatsen van de bushalte bij 't Woudt en de compensatie van de bomen langs de weg die verdwijnen.

Laat je reactie achter