advertentie VEMO Lease top

WOS

Nog geen oplossing voor verkeersoverlast Zouteveenseweg

Er zijn nog geen maatregelen genomen om de verkeersoverlast op de Zouteveenseweg in Schipluiden tegen te gaan. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W na vragen van de OGP.

Bewoners zijn de verkeersoverlast al langere tijd zat. De weg wordt gebruikt als alternatief voor de verlengde A4 en de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt geregeld overschreden. In november 2019 boden zij dan ook een petitie aan, in de hoop dat de gemeente met een oplossing zou komen.

De lokale partij OGP vroeg een jaar later wat de stand van zaken is. Het college zegt dat onder andere het coronavirus voor vertraging zorgt. "Naar aanleiding van de petitie is in december 2019 een gesprek geweest (...). In januari 2020 zijn snelheidsmetingen uitgevoerd op de Zouteveenseweg. Voor maart 2020 was een vervolggesprek gepland. Dit overleg is vanwege het coronavirus en mede op verzoek van de indieners van de petitie niet doorgegaan", aldus B en W.

In de zomer zijn opnieuw metingen gedaan, waaruit inderdaad bleek dat een groot aantal automobilisten zich niet hield aan de maximumsnelheid. In oktober stond nog een schouw gepland, maar die kon door corona niet doorgaan. Wel heeft de wethouder het probleem aangekaart bij Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de A4. "Mede door de reactie van de gemeente Midden-Delfland en andere gemeenten op het ontwerp tracé-besluit voor de verbreding van de A4, is een studie gestart naar maatregelen om sluipverkeer op het onderliggend wegennet tegen te gaan."

De resultaten van die studie moeten komende zomer bekend zijn. Pas daarna kunnen maatregelen worden genomen. Een van de oplossingen waar al aan wordt gedacht, is het invoeren van een 'geslotenverklaring' (het plaatsen van een wit bord met een rode rand) voor niet-bewoners aan het begin van de Zouteveenseweg. Handhaving zou moeten gebeuren met behulp van een camera.

Een maatregel die de te hoge snelheden tegengaat, is nog niet in beeld. "De gebruikelijke maatregelen, zoals: de aanleg van fietssuggestiestroken, het accentueren van kruisingen zoals bij de Kapel, het verplaatsen van kom-borden en het plaatsen van verkeersborden, zijn genomen. Verdere maatregelen stuiten op weerstand bij een deel van de omwonenden, met name bij de agrarische bedrijven. De geplande wegenschouw met bewoners en ondernemers biedt mogelijk toch nieuwe kansen."

Laat je reactie achter