advertentie VEMO Lease top

WOS

Noodkreet van directeur Freight Line: help mij

De directeur van transportbedrijf Freight Line Europe in Maasdijk, Chris Hans van der Hout, heeft een roerig jaar achter de rug en is min of meer aan het einde van zijn latijn.

Een aantal omwonenden van bedrijventerrein Honderdland ervoer veel overlast van geluid en reclameverlichting en vroeg om handhaving door de gemeente Westland. Intussen is het bedrijf aan de klachten tegemoetgekomen, maar daarmee zijn de zorgen nog lang niet voorbij.

Zo zijn nu de lichtmasten op het parkeerdek onderwerp van discussie. Die lantaarnpalen moeten nog deze week verwijderd worden, anders kan het bedrijf een dwangsom van enkele tienduizenden euro's tegemoet zien. "Maar niemand heeft daar last van", zegt Van der Hout. "Niemand ziet ze staan, maar de gemeente vindt het een rommelig gezicht. Ze staan daar voor de veiligheid van het personeel", voegt hij eraan toe.
Op de vraag of er geen lagere verlichting kan worden aangebracht, reageert Van der Hout: "Een lage verlichting is eigenlijk geen optie. Als er een auto voor staat geparkeerd, is het weer donker."  

Geluidswal
Ook is er een geluidswal in de planning. "Die is nog steeds niet  aangelegd en daar kan ik géén invloed op uitoefenen. Duidelijk is natuurlijk wel dat een geluidswal een stuk geluid voor de omwonenden zal wegnemen. Ik ben dan ook voorstander van een snelle aanleg van die geluidswal. Ik begrijp evenwel dat de gemeente een aanleg van een hogere geluidswal tegenhoudt. Ik heb daar via mijn adviseurs ook vragen over gesteld aan de gemeente of we, juist in het belang van de omwonenden en de gebruikers van Honderland, in overleg kunnen komen met de gemeente over de aanleg van deze geluidswal, sowieso en een hogere geluidswal. Ik heb daar nog geen antwoord op van de gemeente, helaas", verzucht Van der Hout.

Ontwikkelaars
De directeur van Freight Line neemt het enkele ontwikkelaars kwalijk dat hij nu met deze problemen opgescheept zit. "Want dit heeft de nodige ergernis en kosten gebracht, om over advocaatkosten nog maar te zwijgen", zegt hij.
De betrokken ontwikkelaars willen bij de WOS niet inhoudelijk op deze zaak reageren.

Reactie gemeente Westland

Eerder deze maand sprak Van der Hout ruim een uur met burgemeester Bouke Arends van Westland. "Help mij alstublieft, heb ik gezegd. Ik ben ook maar ondernemer en heb dit gebouw gesticht, maar zie nu geen toekomstperspectief."

In een reactie laat de gemeente Westland schriftelijk weten: "Dit is een hele vervelende situatie, waarin verschillende belangen spelen. Omwonenden ervaren geluids- en lichthinder van het bedrijf en hebben bij de gemeente handhavingsverzoeken ingediend. Als gemeente zijn we verplicht te onderzoeken of er sprake is van overtreding van de regels. Dat blijkt het geval te zijn. We zijn dan ook verplicht Freight Line te wijzen op de overtreding en hen in de gelegenheid te stellen de overschrijding op te heffen."

De insteek van de gemeente is er samen uit te komen, dus bewoners, bedrijf en gemeente. "Helaas is dat tot nog toe niet gelukt. Aangezien de termijn waarbinnen het bedrijf de overschrijding moet opheffen is verstreken, restte ons niets anders dan een last onder dwangsom op te leggen. Freight Line kan binnen bepaalde termijn alsnog de overschrijding opheffen en daarmee de dwangsom ontlopen. Van de zijde van de gemeente is de hoop dat dit alsnog gaat lukken en dat daarmee de overlast voor omwonenden stopt", aldus de gemeente.

Laat je reactie achter