advertentie Boekestijn

Signbiblio.

Vleermuizen kunnen hun lol op in Monster

Als straks het voormalig gemeentekantoor van Monster plat gaat en ruimte maakt voor een nieuw appartementencomplex, moet het gebouw vrij zijn van vleermuizen.

Daarvoor is onderzoeks- en adviesbureau Aqua-Terra Nova uit Naaldwijk ingeschakeld. Om in beeld te brengen hoe dat gaat, ging de WOS op pad met ecologisch adviseur Tina de Jonge.

De vleermuis is een beschermde diersoort. Als een gebouw met de grond gelijk wordt gemaakt - zoals in Monster de bedoeling  is - moet eerst een deskundige onderzoeken of er beschermde diersoorten in het pand aanwezig zijn. Je moet namelijk voldoen aan het zogenoemde zorgplichtbeginsel uit de Wet Natuurbescherming.

Voor het opsporen van vleermuizen gebruikt Tina een bat detector. "Die neemt de frequentie op waarop vleermuizen roepen, dat kunnen wij met onze blote oor niet horen", weet De Jonge. De detector slaat aan, dus de vliegende zoogdieren zijn in de buurt.

Hulpmiddel

Om te voorkomen dat ze na het foerageren weer terug naar binnen schieten, is een hulpmiddel bedacht: exclusion flaps. "Feitelijk een buitensluit-flapje", zegt Tina. De exclusion flaps wordt op een stootvoeg geplakt, zodat de vleermuis er wel uit kan, maar er niet meer in. "Dan zoeken ze een andere plek, precies wat wij willen."

Rondom het oude gemeentehuis aan de Choorstraat zijn meerdere nestkasten opgehangen. Onder het dak van basisschool de Zeester, in het boslaantje bij De Kruithoff en aan de gevel van een woonzorgcentrum. Bij het voormalige café Overheijde, dat gereed wordt gemaakt voor acht appartementen, zijn permanente nestkasten in de gevel gerealiseerd. 

Appartementen
Voorlopig gaat het Monsterse gemeentekantoor nog niet plat. Vlak voor het zomerreces heeft het college van B en W de 'Visie Centrum Monster' opgesteld, die wordt na de vakantie door de gemeenteraad besproken. Het college stelt voor om in het binnenterrein van het nieuw te bouwen appartementencomplex één parkeerplaats per woning te realiseren.

Rondom het gemeentekantoor gaat de boel op de schop. Zo wordt het groen langs de Kloosterlaan heringericht. Het parkje achter het gemeentekantoor en de naastgelegen fruitmuren worden opgeknapt. De voetbalkooi blijft behouden. 

Laat je reactie achter