advertentie Boekestijn

Locatie Watergat BPD Gebiedsontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen Watergat en Waelpolder komen ter inzage

Op korte termijn worden in de gemeente Westland twee wat grotere ontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegd: ‘Watergat’ in Monster en ‘Waelpolder’ in ’s Gravenzande.

‘Watergat Monster’ is een aangepast ontwerp ten opzichte van het oorspronkelijke  'De Duinen Deelgebied 6B'. Mede op grond van de ingediende zienswijze van Stichting Duinbehoud  is men bij de gemeente en de ontwikkelaar anders gaan denken over deze locatie, waar voorheen kassen stonden.

Uitkomst werd een nieuw duinlandschap gecombineerd met woningbouw. In verband met de vele aanpassingen aan het oorspronkelijke plan is er voor gekozen een nieuw bestemmingsplan te maken en in procedure te brengen. Het project zal voor de verkoop de naam 'Nieuwe Duinvallei' dragen.

Het gaat om maximaal 133 koopwoningen voor verschillende doelgroepen, levensfasen en in verschillende prijscategorieën.

Ontsluiting van de nieuwe wijk

Aan de zijde van de Rijnweg is een smalle ontsluitingsweg gesitueerd vanuit waar je direct de parkeergarages inrijdt. De parkeergarages zijn garages op maaiveld met woningen ertegenaan, zodat de parkeergarage aan het zicht onttrokken wordt. De Haagweg is zowel de ingang als uitgang voor de nieuw te bouwen woningen.

 De meerderheid van de bewoners heeft in een klankbordgroep-sessie aangegeven een verkeerskundige knip te willen in de Rijnweg ter hoogte van de benzinepomp, zodat de nieuwe bewoners van Duinpark niet weg kunnen rijden via de Rijnweg. Aan de zijde van de Molenslag krijgt de nieuwe ontsluitingsweg een in-/uitrit die alleen voor hulpdiensten bereikbaar is. De in-/uitrit wordt afgesloten met een calamiteitenpaal. De verbinding van de nieuwe ontsluitingsweg richting de Molenslag is wel bereikbaar voor fietsers.

Waelpolder

Ook wordt zeer binnenkort het ontwerpbestemmingsplan Waelpolder in ’s-Gravenzande in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan beoogt de realisatie van maximaal 720 nieuwbouwwoningen met bijbehorende voorzieningen, een school en een ecologische verbindingszone.

De randen van het plangebied, aan de Nieuwe Vaart en de Poelkade, zullen vooral bestaan uit grondgebonden woningen. In het midden van het gebied, aan de ecologische verbindingszone en de hoofdontsluiting van deze nieuwbouwwijk, zal plaats zijn voor gestapelde woningbouw.

Woontoren van 50 meter

In het zuidwesten van het plangebied wordt de bouw van een appartementencomplex met 16 bouwlagen (50 meter) mogelijk gemaakt. Dit hoogte-accent is zodanig gepositioneerd dat het een landmark vormt in zijn omgeving. De toren is gepland aan de rand van het plangebied. Deze plek is goed zichtbaar vanaf de brug naar Dijckerwaal en staat in het verlengde van de door het plan lopende ecologische verbindingszone. Op deze plek aan het water is rondom ruimte en, door de ecologische verbindingszone, voldoende afstand tot toekomstige bebouwing, aldus het college van B en W.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 50 procent betaalbare woningbouw, waarvan een deel in de sociale sector valt, te realiseren.

Beide ontwerpen worden, zoals voorgeschreven, gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Laat je reactie achter