Google Earth

'Ontwikkeling Floragebied essentieel voor naaste toekomst glastuinbouw'

De ontwikkeling van het Floragebied (op en rondom de veiling Royal Flora Holland) is van essentieel belang voor het stimuleren van de innovatieve kracht van glastuinbouw in Westland.

Dat staat in de 'Glastuinbouwvisie 2040: Hart voor glas', die wethouder Albert Abee naar de Westlandse gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeente zal de ontwikkeling van dit gebied stimuleren om de internationale positie van de glastuinbouw naar een hoger plan te tillen. "Het ontwikkelen van een campus speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovatie, ontmoeting en verbinding", aldus Abee. 

Het glastuinbouwcluster in onze regio bestaat onder meer uit toeleveranciers, primaire producenten, handelaren en specifieke dienstverleners op het gebied van kennisontwikkeling, logistiek, financiering en informatietechnologie. Dit biedt Westland een prima uitgangspositie, want nergens in de wereld liggen deze onderdelen geografisch dichter tegen elkaar aan en nergens anders zijn ál deze onderdelen in de keten van oudsher sterker met elkaar verbonden dan hier.

Ontwikkelingen

Enkele clustervoordelen zijn door de sterke groei de afgelopen jaren deels omgeslagen in clusternadelen. Zo zijn de grondkosten toegenomen. Dit heeft geleid tot verplaatsing van bepaalde activiteiten (vooral grootschalige productie, maar ook opslag en overslag). Dit betekent overigens niet per se een verzwakking van het kerncluster. Er is bijvoorbeeld door toenemende digitalisering ook meer behoefte aan kennis die ook in andere sectoren toepasbaar is (zoals robotica en data-analyse) en vice versa.
Daar waar vóór 2010 de productie voor de grootste inkomstenstroom zorgde, vormen de laatste jaren met name de techniek en kennis de belangrijkste bron van inkomsten.

Meervoudig ruimtegebruik in en om de kassen is een manier om de druk op de ruimtevraag te verminderen. De afgelopen jaren zijn de eerste ontwikkelingen gemaakt in meerlaags telen, teeltlagen boven verwerkingsruimten en winning van elektra (zonne-energie) op bedrijfsgebouwen. 

Innovatiekracht

In de visie staat dat innovatie diep verankerd is in het DNA van het Westland. De tuinbouw heeft zich steeds weer vernieuwd en opnieuw uitgevonden, altijd met het oog op vooruitgang en economische versterking. Het streven naar duurzaamheid heeft tot gevolg dat de zogeheten reststromen uit kassen maximaal worden benut en dat van daaruit nieuwe producten worden ontwikkeld. "In de toekomst zullen veel producten, die nu voornamelijk uit aardolie bestaan, een plantaardige oorsprong hebben, zoals plastics en brandstoffen", zo staat in de visie.

Recreatiemogelijkheden in en voor het glastuinbouwgebied versterken de interactie tussen de ondernemers en burgers. Herkenning en erkenning kunnen als bijvangst krijgen dat meer mensen er willen werken. Profilering van de glastuinbouw door initiatieven als 'Kom in de kas' en het Varend Corso helpen de sector bekender te maken. De gemeente ondersteunt dergelijke initiatieven.

Gemeenteraad

De visie is opgesteld met hulp van diverse partijen, waaronder Glastuinbouw Westland, Tuinbouwjongeren Westland, Rabobank Nederland, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland. Het document staat volgende week op de agenda van een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad.

Kassen langs de Westlandroute WOS

Laat je reactie achter

Westlandse hockeyers winnen na achterstand

Hockey

UITSLAGEN

Westlandse hockeyers winnen na achterstand

Hockey

UITSLAGEN

Westlandse hockeyers winnen na achterstand

De hockeymannen van HV Westland hebben ook hun vierde wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen Nieuwkoop werd het 7-3.

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'
WEDSTRIJD

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'

Meer dan honderd mensen hebben hun stem uitgebracht voor de wedstrijd 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'. In totaal waren er 21 inzendingen met uiteenlopende interpretaties op het thema Breiwerk in de Branding.

Bewoners Hoek van Holland en Maassluis melden stankoverlast
STANK

Bewoners Hoek van Holland en Maassluis melden stankoverlast

Meerdere bewoners uit Hoek van Holland en Maassluis melden dat ze overlast ervaren van een 'olieachtige' geur.

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open
SHORTTRACK

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open

Kay Huisman uit Monster heeft sterk gepresteerd op het Dutch Open. De 26-jarige topsporter behaalde op de 1.000 en op de 500 meter de tweede plaats.

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen
FRANCHISING

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen

BoereGoed is aan het onderzoeken of ze een franchise kunnen beginnen.

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande
2015

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

De bouw van het winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is deze week acht jaar geleden begonnen. In totaal heeft de bouw 3,5 jaar geduurd, want in mei 2019 was het centrum helemaal klaar. Deze werd toentertijd met een feestelijke opening geopend.

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open
SHORTTRACK

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open

Kay Huisman uit Monster heeft sterk gepresteerd op het Dutch Open. De 26-jarige topsporter behaalde op de 1.000 en op de 500 meter de tweede plaats.

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen
FRANCHISING

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen

BoereGoed is aan het onderzoeken of ze een franchise kunnen beginnen.

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande
2015

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

De bouw van het winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is deze week acht jaar geleden begonnen. In totaal heeft de bouw 3,5 jaar geduurd, want in mei 2019 was het centrum helemaal klaar. Deze werd toentertijd met een feestelijke opening geopend.